Firma ClientEarth (dalej zwana „my” lub „nasz”) bardzo poważnie podchodzi do prywatności i zaleca dokładne zapoznanie się z niniejszym Komunikatem o prywatności. Niniejszy Komunikat o prywatności może się zmieniać od czasu do czasu, więc regularnie go sprawdzaj.

Niniejszy Komunikat o prywatności określa, w jaki sposób Twoje dane osobwe będą przetwarzane i kontrolowane przez ClientEarth, 34 Drayton Park, London, N5 1PB.

Zbieramy wyłącznie podstawowe dane osobowe od osób odwiedzających tę witrynę za pomocą formularzy online i gdy wysyłasz do nas e-mail. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, które nam bezpośrednio przekażesz lub które otrzymamy od naszych zaufanych partnerów z sektoru charytatywnego.

Niniejszy Komunikat o prywatności i plikach cookie określa:

jakie dane zbieramy
jak je wykorzystujemy
jak długo je przechowujemy
gdzie je przenosimy i przechowujemy
nasze korzystanie z plików cookie
Twoje prawa
dalsze informacje

W przypadku pytań dotyczących tej polityki lub wykorzystania Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: info@clientearth.org

Jakie dane zbieramy

Komunikacja

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu poprawy komfortu korzystania z naszej witryny internetowej i zapewnienia lepszej obsługi. Wykorzystujemy je również, aby pozostać z Tobą w kontakcie. Zapisując się do otrzymywania naszych newsletterów i aktualizacji, zgadzasz się na otrzymywanie takich informacji. Możemy również otrzymywać Twoje dane osobowe za pośrednictwem naszych zaufanych partnerów z sektora charytatywnego, w tym British Lung Foundation, których możemy również używać do powiadamiania Cię o wszelkich aktualizacjach naszych kampanii.

Ponadto możemy również wykorzystywać Twoje informacje zebrane poprzez różne formularze za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub zapisywanie się na nasze wydarzenia lub inny bezpośredni kontakt z Tobą, aby zaprosić Cię do przekazania darowizn lub w inny sposób przyczynić się do naszej pracy.

Możemy przechowywać następujące dane osobowe:
• pełne imię i nazwisko
• adres e-mail
• kraj
• adres
• dane dotyczące płatności
• numer telefonu
• nazwa firmy
• stanowisko
• adres IP
• płeć
• data urodzenia
• obszary zainteresowań

Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody na zapisywanie się do otrzymywania naszych newsletterów i aktualizacji i/lub naszego uzasadnionego interesu w informowaniu Cię o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z wiadomości e-mail w dowolnym momencie za pomocą łącza „Anuluj subskrypcję” znajdującego się na dole każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail. Skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie w związku z usługami, które według nas będą dla Ciebie przydatne.
Gdy angażujesz się bezpośrednio w niektóre nasze kampanie, możemy również przetwarzać te dane, które nam przekazujesz w związku z kampanią. Będzie to obejmować na przykład naszą kampanię „Zdrowe powietrze”, wszelkie dane dotyczące Twojego stanu zdrowia, i może obejmować dane osobowe dotyczące Twoich dzieci. Przetwarzamy takie dane na podstawie Twojej zgody i/lub naszego uzasadnionego interesu w badaniu naszych projektów rzeczniczych.

Kampania emerytalna

Gdy angażujesz się bezpośrednio w naszą kampanię emerytalną, zbieramy dodatkowe dane osobowe i informacje dotyczące Twojego dostawcy emerytalnego i związanej z nim polityką klimatyczną.

Będziemy zbierać te informacje tylko wtedy, gdy przekażesz je nam za pośrednictwem formularzy w naszej witrynie internetowej i na platformach stron trzecich.

Wykorzystamy informacje, które podasz nam za pośrednictwem naszych formularzy online związanych z Twoim dostawcą emerytalnym, do analizy polityki klimatycznej tego dostawcy i wspierania naszej legalnej pracy.

Dane, które przechowujemy, obejmują:

 • Czy masz emeryturę
 • Kto jest Twoim dostawcą emerytalnym
 • Odpowiedzi udzielone przez Twojego dostawcę emerytalnego
 • Nazwę firmy

Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody podczas rejestracji w naszej kampanii emerytalnej i wypełnianiu formularzy online. Jeśli przekażesz nam dodatkowe informacje, których nie potrzebujemy do celów opisanych powyżej, poinformujemy Cię o tym fakcie i usuniemy te dane.

Rekrutacja/HR

Przetwarzamy również wszelkie dane, które nam przesyłasz w celach rekrutacyjnych, w związku z reklamowanymi przez nas wakatami. Przetwarzamy te dane za Twoją zgodą i/lub naszym uzasadnionym interesem w poszukiwaniu kandydatów i oferowaniu im nowych stanowisk.

Dane obejmują:
• pełne imię i nazwisko
• adres e-mail
• numer telefonu
• historię zatrudnienia
• wrażliwe dane osobowe w tym dane o rasie, pochodzeniu etnicznym, płci, religii i/lub niepełnosprawności
• wszelkie inne dane zawarte w Twoim CV

Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody. Możemy również przetwarzać dodatkowe dane na późniejszym etapie procesu rekrutacji, które będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody i/lub umowy o pracę, lub gdy jesteśmy zobowiązani prawnie, lub leży to w interesie publicznym (np. w celach imigracyjnych lub monitorowania różnorodności). Zostanie to wyszczególnione w Twojej umowie o pracę.

Pozyskiwanie funduszy

Możemy również przetwarzać Twoje dane w związku z dotacjami i pozyskiwaniem funduszy, gdy przekazujesz nam darowiznę lub uważamy, że możesz być zainteresowany(-a) darowizną na rzecz naszej firmy. Będziemy zbierać te dane bezpośrednio od Ciebie, od naszych zaufanych partnerów w sektorze charytatywnym lub z publicznie dostępnych źródeł. Dane te obejmują:

• pełne imię i nazwisko
• stan cywilny
• płeć
• datę urodzenia
• adres
• adres e-mail
• numer telefonu
• wymagania dietetyczne
• dane członków rodziny
• historia finansowa
• informacje o GiftAid
• informacje o wykształceniu i karierze zawodowej

Będziemy przetwarzać te dane na podstawie Twojej zgody i/lub naszego uzasadnionego interesu w pozyskiwaniu funduszy na cele charytatywne, co może obejmować ocenę Twojej przydatności do przekazania nam darowizny. Możemy wykorzystać te dane, aby skontaktować się z Tobą w związku z darowiznami na podstawie Twojej zgody lub naszego uzasadnionego interesu, jeśli istnieje między nami umowa. Możemy również wykorzystać takie dane w związku z naszymi zobowiązaniami umownymi i/lub prawnymi w zakresie zgłaszania naszych darowizn.

Darowizny online

Darowizny online na rzecz ClientEarth są przetwarzane przez wyspecjalizowanych zewnętrznych dostawców usług, którzy są objęci umową z ClientEarth i działają w imieniu ClientEarth.
Możemy przetwarzać Twoje darowizny za pomocą następujących procesorów płatności:

Stripe – możesz zapoznać się z polityką prywatności tutaj.
Paypal – możesz zapoznać się z polityką prywatności tutaj
Apple Pay – możesz zapoznać się z polityką prywatności tutaj
Rapidata – możesz zapoznać się z polityką prywatności tutaj.
Online Express –możesz zapoznać się z polityką prywatności tutaj.
CAFDonate – możesz zapoznać się z polityką prywatności tutaj.

Gdy płatność jest przetwarzana przez naszego usługodawcę działającego w imieniu ClientEarth, informacje o płatności są zbierane przez wyspecjalizowanego zewnętrznego dostawcę usług za pośrednictwem bezpiecznego łącza i chronione przez standardowe oprogramowanie branżowe. Sam ClientEarth nie zbiera żadnych informacji o płatnościach (takich jak dane karty płatniczej), a informacje o płatności przesłane przez Ciebie podczas przekazywania darowizny nie są udostępniane ClientEarth. Nasi wyspecjalizowani zewnętrzni dostawcy usług płatniczych wykorzystają podane przez Ciebie informacje do przetworzenia Twojej darowizny.
Jednak możemy również przetwarzać pewne dane osobowe w związku z darowiznami, których dokonujesz za pośrednictwem różnych formularzy w naszej witrynie lub wykorzystując witryny takie jak Rapidata, aby ustalić regularny prezent.
Dane obejmują:

• pełne imię i nazwisko
• adres
• adres e-mail
• numer telefonu

Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody na dostarczanie Ci aktualizacji dotyczących naszej pracy i od czasu do czasu możemy Cię zapytać, czy nadal chcesz przekazywać nam darowiznę.

Jak długo je przechowujemy

Komunikacja

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe otrzymane podczas rejestracji do otrzymywania naszych aktualizacji przez okres trwania umowy z nami lub tak długo, jak będziesz z nami w kontakcie, i do dwóch lat po jej zakończeniu. Uznamy, że pozostajesz z nami w kontakcie, gdy otwierasz nasze e-maile lub podejmujesz dalsze działania za pośrednictwem naszych zasobów internetowych.

Pozyskiwanie funduszy

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres trwania umowy z nami lub tak długo, jak będziesz z nami w kontakcie, i do dwóch lat po jej zakończeniu. Informacje finansowe mogą być dla nas pomocne przez okres do sześciu lat ze względów prawnych.

Darowizny online

Będziemy przechowywać wszelkie dane, które otrzymamy przez dwa lata, gdy przekażesz darowiznę online, jak opisano powyżej, aby skontaktować się z Tobą w związku z Twoją darowizną za Twoją zgodą.

Rekrutacja/HR

Będziemy przechowywać dane, które nam wysyłasz w związku z wakatami, przez czas trwania Twojej aplikacji i przez okres do jednego roku po jej zakończeniu, aby zaoferować Ci nowe możliwości, chyba że zrezygnujesz lub przedłużysz ten okres za swoją zgodą. Możemy również przechowywać dane dłużej, jeśli Twoja aplikacja przejdzie pomyślnie.

Gdzie je przekazujemy i przechowujemy

Poza naszymi systemami informacje, które nam przekazujesz, mogą być przechowywane na bezpiecznych serwerach obsługiwanych przez zaufanych dostawców. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe – w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, datę urodzenia – naszym partnerom w sektorze charytatywnym, którzy mają siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), w celu komunikacji z Tobą.
Zobowiązujemy wszystkich naszych partnerów do podpisania z nami umów, które jasno określają ich zobowiązanie do poszanowania Twoich indywidualnych praw, ochrony Twoich danych osobowych – w tym niewykorzystywania ich do celów innych niż uzgodnione – oraz ich zobowiązania do udzielenia nam pomocy w skorzystaniu ze swoich indywidualnych praw.

Do naszych zaufanych dostawców chmury, z których usług możemy korzystać w celu przechowywania Twoich danych osobowych, należą między innymi Mailchimp, Blackbaud, SurveyMonkey i Typeform. Mailchimp, Blackbaud, SurveyMonkey i Typeform wykorzystują serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wszyscy posiadają certyfikaty Tarczy Prywatności UE-USA, które pozwalają nam legalnie przekazywać im dane osobowe.

Możesz zapoznać się z polityką prywatności Mailchimp tutaj polityką prywatności Blackbaud tutaj polityką prywatności SurveyMonkey tutaj i polityką prywatności Typeform tutaj

Korzystanie przez nas z plików cookie

Zarządzaj ustawieniami aby wybrać typy plików cookie, które chcesz włączyć lub wyłączyć.

W ClientEarth korzystamy z plików cookie, aby umożliwić spersonalizowanie Twoich odwiedzin w tej witrynie, śledzenie Twoich preferencji i poznanie sposobu korzystania z witryny.
Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest pobierany na Twój komputer podczas odwiedzania naszej witryny internetowej i pozwala nam rozpoznać Cię jako użytkownika. Zazwyczaj plik taki zawiera dwa rodzaje informacji: nazwę witryny i unikalny numer identyfikacyjny użytkownika. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane i anonimowe. Pliki cookie są kluczowe w zapewnieniu efektywnego funkcjonowania naszej witryny. Pliki cookie przyspieszają i ułatwiają interakcję między Tobą a witryną. Pliki cookie mogą być również ustawiane przez odwiedzaną witrynę (pliki cookie innych podmiotów) lub przez inne witryny, które wyświetlają treści na stronie, którą przeglądasz (pliki cookie stron trzecich).

ClientEarth korzysta z plików cookie:

 • które są niezbędne, aby umożliwić poruszanie się po naszych witrynach lub zapewnić pewne podstawowe funkcje;
 • w celu zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej poprzez przechowywanie Twoich preferencji;
 • w celu pomocy ulepszenia wydajności naszej witryny na Twoim urządzeniu.

Wymagamy od Ciebie zaakceptowania lub odrzucenia niektórych plików cookie poprzez zaakceptowanie lub odrzucenie naszego powiadomienia o wyrażeniu zgody na pliki cookie podczas pierwszego dostępu do naszej witryny. Akceptując i korzystając z naszych witryn, wyrażasz zgodę na używanie przez nas okresowo aktualizowanych plików cookie, a pliki cookie, których używamy, będą przechowywane na Twoim urządzeniu (chyba że ta funkcja zostanie odrzucona lub wyłączona przez Twoją przeglądarkę). Możesz uzyskać dostęp do naszego komunikatu o plikach cookie w celu późniejszego odrzucenia plików cookie.

Ponadto, w razie potrzeby, możesz usunąć i zablokować wszystkie pliki cookie z dowolnej witryny w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że ograniczenie lub usunięcie plików cookie wpłynie na funkcjonalność witryny.

Pliki cookie, które nie są niezbędne:

Lista plików cookie, które nie są niezbędne, a z której korzystamy w naszej witrynie, jest wyszczególniona poniżej. Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Mogą również obejmować korzystanie z mediów społecznościowych, np. Facebooka itp.

ClientEarth korzysta z plików cookie, które nie są niezbędne, aby:

– zrozumieć, w jaki sposób wchodzi w interakcje z naszą witryną
–dostarczać spersonalizowane treści i reklamy
– wyświetlać odpowiednie treści w innym miejscu w internecie, np. na Facebooku. Może to również obejmować sposób, w jaki możesz nas wesprzeć.

Google Analytics: analytics.js (__ga, _gat), używany przez Google do generowania analityki internetowej i śledzenia sposobu korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu w witrynach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem w witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Informacje generowane przez plik cookie będą przekazywane na serwery Google w Stanach Zjednoczonych wyłącznie w celach analizy statystycznej.

Google Adwords: dzięki korzystaniu z kodu Google Adwords jesteśmy w stanie zobaczyć, które strony przyczyniły się do przesłania formularza kontaktowego. To pozwala nam lepiej wykorzystać nasz budżet na wyszukiwanie płatne.
Youtube/Vimeo: zamieszczamy filmy z naszego oficjalnego kanału YouTube i Vimeo, korzystając z trybu zwiększonej prywatności. Ten tryb może ustawiać pliki cookie na Twoim komputerze po kliknięciu odtwarzacza wideo YouTube, ale YouTube nie będzie przechowywać danych osobowych umożliwiających identyfikację w celu odtworzenia zamieszczonych filmów w trybie zwiększonej prywatności.

Hotjar: korzystamy z Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować tę usługę i wrażenia. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć wrażenia użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które łącza klikają, co lubią i czego nie lubią itp.), co pozwala nam budować i utrzymywać nasz serwis dzięki opiniom użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych na temat zachowania naszych użytkowników i ich urządzeń (w szczególności adresu IP urządzenia (przechwyconego i przechowywanego tylko w formie anonimowej), rozmiaru ekranu urządzenia, typu urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacji o przeglądarce, lokalizacji geograficznej (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny). Hotjar przechowuje te informacje na pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji do identyfikowania poszczególnych użytkowników lub do dopasowywania ich do dalszych danych dotyczących poszczególnych użytkowników. Aby uzyskać szczegółowe dane, zapoznaj się z polityką prywatności Hotjar, klikając to łącze.
Możesz zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar danych o korzystaniu z naszej witryny i korzystania przez Hotjar ze śledzenia plików cookie innych witryn internetowych, klikając to łącze rezygnacji.

Facebook: Facebook korzysta z plików cookie i innych technologii do zbierania informacji o tym, jak korzystasz z naszej witryny. Jesteśmy w stanie wykorzystać te informacje do wyświetlania reklam i wydawania rekomendacji, jeśli uważamy, że możesz być zainteresowany(-a) naszą pracą lub nas wspierać. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką Facebooka dotyczącą plików cookie, klikając tutaj.

Tagi pikselowe

Tag pikselowy to niewidoczny tag umieszczany na określonych stronach witryny, umożliwiający pobieranie plików cookie do Twojej przeglądarki. Tagi pikselowe są rejestrowane, gdy określony komputer i/lub urządzenie mobilne odwiedza określoną stronę, umożliwiając identyfikację konkretnego użytkownika w różnych witrynach oraz wyświetlanie ukierunkowanych reklam temu użytkownikowi w różnych witrynach, które odwiedza.

Kontrolowanie tagów pikselowych

Tagi pikselowe nie są przechowywane na Twoim komputerze ani urządzeniu mobilnym. Jeśli wyłączysz pliki cookie, tag pikselowy wykryje tylko anonimową wizytę w witrynie.

Kod pikselowy Facebooka

Kod pikselowy Facebooka śledzi piksel, który anonimowo dopasowuje użytkowników do ich identyfikatora na Facebooku, umożliwiając remarketing, analizę i raportowanie naszych kampanii reklamowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych plików cookie, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka dotyczącą plików cookie pod adresem: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Pozostałe pliki cookie stron trzecich

Zawarliśmy również szereg funkcji, które pozwalają naszym użytkownikom udostępniać niektóre treści za pośrednictwem Facebooka. Nie powoduje to ustawienia pliku cookie, ale jeśli taki plik jest obecny, zostanie odczytany. Kolejną usługą, z której korzystamy, jest świadczona za pośrednictwem MailChimp, która pomaga nam projektować newslettery e-mailowe, udostępniać je w sieciach społecznościowych i integrować z innymi naszymi usługami. ClientEarth nie ma bezpośredniego dostępu do tych plików cookie, a korzystanie z plików cookie stron trzecich podlega wyłącznie oświadczeniu o ochronie prywatności danego usługodawcy.

Czas przechowywania

Pliki cookie są przechowywane przez okres dwóch lat, chyba że wyczyścisz pamięć podręczną i pliki cookie.

Twoje indywidualne prawa


Przysługują Ci indywidualne prawa w odniesieniu do zbieranych przez nas danych osobowych, których przestrzegamy. W szczególności masz prawo do:
• żądania kopii swoich danych osobowych
• żądania poprawienia wszelkich nieścisłości w danych osobowych
• Możesz również poprosić o sprzeciwienie się przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub ograniczenie ich oraz, w stosownych przypadkach, usunięcie danych osobowych.

Ponadto w przypadkach, w których zbieramy Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci newsletterów, kampanii lub aktualizacji związanych z naszą pracą lub prośb o darowizny, masz prawo powiadomić nas w dowolnym momencie, że nie chcesz już otrzymywać tych informacji.
Jeśli chcesz złożyć skargę na sposób, w jaki postępowaliśmy z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się z naszym biurem pod adresem info@clientearth.org, a my zbadamy tę sprawę.

Rezygnacja z plików cookie


Możesz zarządzać plikami cookie przechowywanymi na swoim urządzeniu oraz zatrzymać instalowanie plików cookie w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie na Twoim urządzeniu, zapoznaj się z informacjami na te tamaty na stronie allaboutcookies.org, a dokładniej klikając poniższe łącza:

Pamiętaj, że jeśli wolisz zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie używane przez ClientEarth, możesz utracić niektóre funkcje naszej witryny.
Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie za pomocą naszego komunikatu o zgodzie na pliki cookie.

Bezpieczeństwo danych

ClientEarth stosuje uzasadnione środki administracyjne, techniczne, osobowe i fizyczne w celu ochrony posiadanych danych osobowych przed utratą, kradzieżą oraz nieuprawnionym użyciem lub modyfikacją. Chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych do nas przez internet. Dlatego nie przesyłaj nam danych osobowych online, chyba że akceptujesz ryzyko związane z bezpieczeństwem.

Modyfikacje i zmiany w niniejszym komunikacie o prywatności


Niniejszy komunikat o prywatności został zaktualizowany 5 czerwca 2020 r. Wszelkie zmiany wprowadzone w niniejszym komunikacie o prywatności zostaną zaktualizowane w naszej witrynie internetowej, a Ty zostaniesz powiadomiony(-a) e-mailowo, jeśli będzie to konieczne i właściwe.

Dziennik zmian

6 czerwca 2020 r.:

 • Dodano informacje o korzystaniu z Typeform i SurveyMonkey.
 • Dodano informacje o tym, jak i dlaczego przetwarzamy dane w ramach kampanii emerytalnej.

12 listopada 2019 r.:

 • Dodano informacje o korzystaniu z piksela Facebooka.
 • Zaktualizowano warunki ponownej zgody na subskrypcję.
 • Dodano informacje o procesorach płatności (Stripe, Rapidata).

Wcześniejsze wersje polityki prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KANDYDATA DO PRACY

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych (dalej „RODO”) Fundacja "Clientearth Prawnicy Dla Ziemi" z siedzibą w Warszawie (00-560) ul. Mokotowska 33 („ClientEarth Polska” lub „my”) informuje:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest: Fundacja "Clientearth Prawnicy Dla Ziemi" z siedzibą w Warszawie (00-560) ul. Mokotowska 33.

Możesz się z nami skontaktować: listownie – na adres podany powyżej, lub mailowo: info.warszawa@clientearth.org.

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania

Zawarcie umowy o pracę

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy)

· Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego

· Cele kontaktowe

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przepisy prawa)

· Ocena umiejętności i kwalifikacji , w tym

przeprowadzenie testów rekrutacyjnych

· Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub

obrona przed roszczeniami

· Przesyłanie/udostępnianie danych

osobowych w ramach grupy

przedsiębiorstw do której należy

ClientEarth Polska do wewnętrznych celów

administracyjnych

art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora)

· Przeprowadzenie przyszłych procesów

rekrutacyjnych.

· W celu i zakresie wskazanych w treści

zgody na przetwarzanie danych

osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

III. Wymóg podania danych

Dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego konieczne jest podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz danych niezbędnych do oceny Twoich umiejętności i kwalifikacji. Nie dotyczy to danych

przetwarzanych na podstawie Twojej zgody lub w przypadku chęci skorzystania z określonych praw na Twój wniosek.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przekazywane będą lub mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

a) podmiotom powiązanym z ClientEarth Polska, w szczególności ClientEarth UK

b) podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi rekrutacyjne, informatyczne, prawne, ochrony osób i mienia.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – do Wielkiej Brytanii. Komisja Europejska stwierdziła, że Wielka Brytania zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W przypadku przekazywania danych do podmiotów w innych krajach poza EOG, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, Twoje dane mogą być przekazane tylko jeśli w umowach z tymi podmiotami zawarto standardowe klauzule umowne lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia. W związku z tym możesz zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia.

VI. Okresy przechowywania danych osobowych

Jeśli zostaniesz zatrudniony/a w ClientEarth Polska, Twoje dane osobowe zostaną włączone do akt osobowych. Jeśli nie zostaniesz zatrudniony, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie trzech lat po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

6. prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora;

7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;

8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.