Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Klimat | 12 grudnia 2017

Ocena ustawy o rynku mocy
Klimat
Paliwa Kopalne

PDF | 310 kb

Pobierz element

Ocena ustawy o rynku mocy

Analiza stanowi kontynuację czterech wcześniejszych opracowań Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, dotyczących kolejnych wersji projektu rynku mocy. Opracowanie ma na celu ocenę przyjętej ustawy. Przedstawia ono, w sposób syntetyczny, kolejno: główne wnioski płynące z analizy (zawierające próbę oceny wpływu tak zaprojektowanego mechanizmu na krajowy sektor energetyczny), ocenę zgodności rynku mocy z prawem Unii Europejskiej, a także przedstawienie najistotniejszych zmian dokonanych w trakcie sejmowego procesu legislacyjnego.