Główny obszar zainteresowania

Iwona Bojadżijewa dołączyła do naszego warszawskiego biura w styczniu 2019 roku.

Doświadczenie

Przed dołączeniem do ClientEarth Iwona pracowała w polskich organizacjach pozarządowych, takich jak Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, w których uczestniczyła w kampanii na rzecz poprawy warunków pracy i środowiska w globalnych łańcuchach dostaw towarów konsumenckich. Iwona jest obecnie w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykształcenie

Jest magistrą socjologii i licencjatką filologii francuskiej.

Wierzę, że działania systemowe, takie jak pomoc prawna dla społeczności i pozbawionych głosu ekosystemów dotkniętych niesprawiedliwością środowiskową, są jedną z najlepszych dróg w czasach kryzysu ekologicznego. W ClientEarth mogę być częścią tej pracy.