Małgorzata Kwiędacz-Palosz dołączyła do warszawskiego zespołu w styczniu 2019 roku.

Jej praca koncentruje się na wspieraniu prawidłowego stosowania przepisów Konwencji z Aarhus, głównie w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych w Polsce.

Zanim dołączyła do ClientEarth, pracowała w Departamencie do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2013-2017 pracowała w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Ministerstwie Środowiska oraz Ministerstwie Sprawiedliwości.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu François Rabelais w Tours (Francja).

Umożliwiając mi wykorzystanie mojej wiedzy z zakresu prawa oraz umiejętności by wzmocnić dostęp do sprawiedliwości w sprawach środowiskowych, ClientEarth daje mi wyjątkową możliwość działania na rzecz ochrony środowiska.

Małgorzata pracuje nad