Zuzanna Rudzińska-Bluszcz dołączyła do ClientEarth w kwietniu 2021 r. Przez osiem miesięcy była społeczną kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich, popieraną przez ponad 1200 organizacji pozarządowych. W latach 2015-2021 odpowiadała za strategiczne postępowania sądowe w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentowała RPO na forum międzynarodowym, organizowała działania dotyczące walki ze szkodliwymi treściami w Internecie.

Wcześniej przez wiele lat związana była z warszawskimi kancelariami, gdzie jako adwokatka prowadziła postępowania sądowe i arbitrażowe. Była sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Stypendystka Fundacji Obamy (2020), Marshall Memorial Fellowship (2019), Leadership Academy for Poland (2017).

Za rzadko w debacie publicznej zastanawiamy się co nas łączy jako mieszkańców Polski. Chciałabym, żebyśmy dostrzegli, że środowisko jest naszym dobrem wspólnym, a zmiany klimatu są realnym wyzwaniem dla świata, który znamy i tego, który zostawimy naszym dzieciom. ClientEarth swoimi działaniami od lat wspiera zmianę – zmianę Polski w bezpieczny i przyjazny kraj. Z radością stałam się częścią tych działań.