James Thornton jest założycielem i dyrektorem generalnym ClientEarth oraz jednym z 10 ludzi, którzy mogą zmienić świat według The New Statesman”. The Lawyer” zaliczył go do grona 100 najwybitniejszych prawników w Wielkiej Brytanii.

James jest prawnikiem specjalizującym się w prawie ochrony środowiska i członkiem izb adwokackich (bars) stanów Nowy Jork i Kalifornia, jak również izby adwokackiej Sądu Najwyższego USA, posiada również uprawnienia solicitora w Anglii i Walii. Zrezygnował z pracy na Wall Street na rzecz stworzenia Projektu Wsparcia Obywateli (Citizens’ Enforcement Project) w ramach NRDC (Natural Resources Defense Council) w Nowym Jorku – w ramach tego projektu złożył około 80 pozwów przeciw korporacjom w celu zapewnienia należytego stosowania Ustawy o czystości wód (Clean Water Act) po tym, jak administracja prezydenta Reagana zaprzestała stosowania tej ustawy. Sprawy te zakończyły się sukcesem i skłoniły rząd federalny do reaktywowania prawa w tym zakresie.

W 2007 roku James powołał do istnienia ClientEarth – pierwszą w Europie organizację pożytku publicznego zajmującą się prawem ochrony środowiska. Obecnie ClientEarth działa w wymiarze globalnym, wykorzystując działania procesowe, rzecznicze i badawcze, przeciwstawiając się największym wyzwaniom naszych czasów – zanikowi bioróżnorodności, zmianom klimatu, emisji substancji toksycznych do środowiska. Fundamentem działań fundacji nieodmiennie pozostaje dobre prawo i sprawdzona wiedza naukowa.

Mieszkając w Los Angeles, James założył lokalny oddział NRDC w tym mieście, który obecnie prowadzi prężną międzynarodową działalność przy wsparciu mieszkańców/społeczności lokalnej Hollywood. Był także redaktorem naczelnym New York University Law Review, a później również profesorem prawa środowiska na Uniwersytecie Nowego Jorku. Pełnił także szereg funkcji kierowniczych w organizacjach pozarządowych.

W dyskusji o środowisku przeważa ton pesymistyczny. Ludzie często czują się bezradni, panuje przekonanie, że niewiele da sie zrobić. Przy pomocy prawa staramy sie naprawić relację pomiedzy ludzkością a planetą, którą zamieszkujemy. Działamy w Europie i poza nią, łącząc prawo, zdobycze nauki i politykę w celu stworzenia praktycznych rozwiązań dla kluczowych problemów środowiskowych.