Profesor Uniwersytetu SWPS, prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Był członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w szczególności z zakresu praw człowieka.