Działanie Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi jest możliwe dzięki dotacjom celowym przyznawanym przez organizację ClientEarth, zarejestrowaną w Anglii i Walii i działającą na podstawie prawa brytyjskiego.
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi to regionalne biuro międzynarodowej organizacji ClientEarth z siedzibą w Londynie i biurami w Brukseli, Warszawie, Nowym Jorku i Pekinie.

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oprócz działań prowadzonych w Polsce koordynuje także projekty w Europie Środkowo-Wschodniej – przede wszystkim w pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej oraz na Bałkanach.

Raporty roczne