Niszczenie przyrody to jedno z najpilniejszych współczesnych wyzwań ekologicznych

Zanieczyszczenia, zmiana klimatu oraz rozwój rolnictwa i przemysłu mają bardzo negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, powodują wymieranie gatunków i niszczenie ekosystemów. Znikanie kolejnych naturalnych siedlisk stanowi zagrożenie nie tylko dla dzikich zwierząt, lecz także dla dobrobytu – a nawet przetrwania – ludzkości.

1

milion gatunków zwierząt jest obecnie zagrożonych wyginięciem

20%

amazońskich lasów deszczowych utraciliśmy bezpowrotnie w ciągu ostatnich 50 lat

Co robimy

Pracujemy na rzecz ochrony i odbudowy naturalnych siedlisk, ekosystemów i gatunków doskonaląc przepisy i dbając o ich prawidłowe egzekwowanie. Skupiamy się na ochronie cennych przyrodniczo obszarów i walce z niewłaściwym stosowaniem pestycydów. Przyczyniliśmy się do historycznej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która zabroniła nielegalnej wycinki drzew przez polski rząd.

Nasze sukcesy

Pomogliśmy ochronić pradawne, wpisane na listę UNESCO, polskie lasy przed nielegalną wycinką. Dzięki naszym skargom, złożonym na ręce kluczowych urzędników w Brukseli, trzy kraje stanęły przed sądami z powodu zaniedbań w zakresie ochrony wielorybów. Staramy się uniemożliwić portugalskiemu rządowi budowę nowego lotniska, które stanowi zagrożenie dla chronionego siedliska ptaków wędrownych.