Przyroda jest zagrożona.

Zmiana klimatu, intensywne użytkowanie gruntów, przemysł i zanieczyszczenie środowiska są obciążeniem dla naszej planety. Siedliska i populacje zwierząt na całym świecie giną w zastraszającym tempie. Musimy nie tylko powstrzymać postępującą degradację środowiska – kluczowa w walce ze zmianą klimatu jest także ochrona i odbudowa przyrody.

Natura może się zregenerować, a my możemy jej w tym pomóc. Wiemy, że aby chronić wrażliwą dziką przyrodę i bronić siedlisk zwierząt i roślin, musimy mieć zrozumiałe i przestrzegane prawo. Nasze zespoły prawne dbają o to, by tak się stało.

Co robimy

Używamy przepisów dotyczących ochrony środowiska, aby wywierać presję na rządy w różnych sprawach – od powstrzymywania nielegalnych polowań, po ochronę lasów i innych obszarów, które są niezbędne przyrodzie do funkcjonowania.

Wraz z innymi organizacjami  walczymy w Polsce i Rumunii o zachowanie ostatnich naturalnych lasów w Europie. Staramy się zmusić rządy do tego, by nie pozwalały na nielegalne niszczenie cennych drzewostanów.

Na ratunek Białowieży

Puszcza Białowieska, rozległy obszar leśny na terenie Polski i Białorusi, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest jedynym zachowanym lasem pierwotnym  w UE. Puszcza jest też domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin, w związku z czym podlega ochronie prawa unijnego. Kiedy rząd, pod pretekstem zwalczania kornika drukarza i mimo sprzeciwu świata nauki, zaczął wyrąb tego cennego lasu –  wkroczyliśmy do akcji. Wraz z kilkoma innymi polskimi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej, co w konsekwencji doprowadziło do powstrzymania najgroźniejszej wycinki.

Rośliny i zwierzęta stoją w obliczu różnorodnych zagrożeń. Przepisy, które mają chronić te gatunki, są rzadko przestrzegane i często wykorzystywane niezgodnie z ich duchem. Idziemy do sądu, by zakwestionować złe decyzje i wykorzystujemy naszą wiedzę, aby sprzeciwić się prawom, które nie chronią dzikiej przyrody.
Agata Szafraniuk , Kierowniczka Programu Ochrona Przyrody w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej