W systemie do zgłaszania naruszeń w miejscu pracy można łatwo i szybko zgłaszać obawy odnośnie niewłaściwego postępowania, które może mieć negatywny wpływ na naszą organizację oraz naszych pracowników.

System nie może być wykorzystywany do pomówień lub świadomego składania nieprawdziwych informacji.

Zachęcamy do ujawnienia swojej tożsamości w zgłoszeniu. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się pozostać anonimowy, czy przedstawisz się imieniem i nazwiskiem, prosimy o utworzenie bezpiecznej skrzynki, gdyż w ten sposób komunikacja pomiędzy naszą organizacją a Tobą przebiega bezpiecznie i sprawnie.

Zapewniamy całkowitą poufność wszystkich zgłoszeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „Polityka Prywatności”.

Zgłoszenia dotyczące potencjalnych nieprawidłowości w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zidentyfikowanych przez sygnalistów na terenie Unii Europejskiej mogą być również zgłaszane organom zewnętrznym. Przegląd można znaleźć tutaj.

zgłaszać obawy odnośnie niewłaściwego postępowania