Czyste powietrze jest niezbędne dla zdrowia

Nielegalne poziomy zanieczyszczeń powietrza w całej Europie szkodzą zdrowiu ludzi, a także skracają życie i obniżają jego jakość. Problem ten dotyczy nas wszystkich, ale niektórzy – zwłaszcza dzieci, osoby starsze i osoby o niskich dochodach lub należące do mniejszości etnicznych – są dotknięci tym problemem bardziej niż inni.

Walczymy o prawo do czystego powietrza dla każdego i każdej z nas.

90%

osób na świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem wg Światowej Organizacji Zdrowia

1/3

zgonów z powodu udaru mózgu, raka płuc i przewlekłych chorób układu oddechowego na świecie jest spowodowana zanieczyszczeniem powietrza

Co robimy

 1. Pozywamy rządy i władze lokalne

  Gdy władze lokalne i krajowe z różnych regionów UE nie podejmują stosownych działań, pozywamy je do sądów, aby wymusić na nich ograniczanie zanieczyszczenia powietrza i przestrzeganie dozwolonych przez prawo poziomów zanieczyszczeń, ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi.

 2. Dążymy do tworzenia ambitniejszego prawa

  Dążymy do wprowadzania ambitnych przepisów i polityk chroniących zdrowie ludzi, które stawiają walkę z zanieczyszczeniem powietrza na pierwszym miejscu i pomagają wprowadzać bardziej ekologiczne rozwiązania. Wzywamy rządy do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących jakości powietrza, aby lepiej chronić zdrowie ludzi. Pracujemy również nad stworzeniem bardziej surowych przepisów unijnych, które będą miały wpływ na wszystkie państwa członkowskie.

 3. Podnosimy świadomość zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza

  Podnosimy świadomość zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, aby rządy nie mogły dłużej ignorować tego problemu i były zmuszone do podjęcia działań. Współpracujemy z ekspertami i ekspertkami oraz lokalnymi organizacjami.

Nasze sukcesy:

Wraz z obywatelami i obywatelkami oraz  oddolnymi ruchami z całej Europy podjęliśmy działania prawne w celu zwalczania zanieczyszczeń w 11 krajach Europy.

 • Tworzyliśmy historię prawa zwyciężając w najważniejszych sądach w różnych krajach UE, w tym w Sądzie Najwyższym Wielkiej Brytanii, francuskiej Radzie Stanu, niemieckim Federalnym Sądzie Administracyjnym, czeskim Naczelnym Sądzie Administracyjnym i polskim Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
 • Udowodniliśmy, że działania prawne są potężnym narzędziem, dzięki któremu obywatele, obywatelki i organizacje pozarządowe mogą osiągnąć cel, jakim jest czystsze powietrze w miastach. Nasze sukcesy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE ustanowiły wiążące precedensy, które pomagają ludziom w całej UE walczyć o swoje prawo do czystego powietrza.
 • W Krakowie wygraliśmy sprawę sądową, w wyniku której zakazano palenia drewnem i węglem w domach – był to przełom w zakresie poprawy jakości powietrza w tym mieście.
City Escalator