Skip to content

Wybierz swoją lokalizację

Wygląda na to, że Twoja lokalizacja nie jest powiązana z witryną. Przypuszczamy, że możesz woleć odwiedzić stronę, która zawiera treści dostosowane do Twojej lokalizacji. Poniżej wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

Co dalej z Nature Restoration Law?

Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych (NRL), które pomoże Polsce w walce z suszą, powodziami oraz zwiększy bezpieczeństwo żywnościowe, zostało przyjęte przez Radę Unii Europejskiej. Jest ono  kluczowe dla ochrony i przywracania ekosystemów nie tylko na terenie Polski, ale całej UE. Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące wprowadzania prawa w życie. 

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie i jakie będzie miało zastosowanie?

Rozporządzenie wkrótce zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie. Jako rozporządzenie ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, bez potrzeby implementacji do prawa krajowego.

Jakie obowiązki mają państwa członkowskie w ciągu najbliższych dwóch lat?

Państwa członkowskie mają dwa lata, do 2026 r., na przygotowanie krajowych planów odbudowy przyrody, które następnie zostaną zweryfikowane przez Komisję Europejską. W ciągu tych dwóch lat należy ustalić, jak zrealizować cele rozporządzenia i poprawić stan lasów, rzek, miast, terenów rolnych oraz różnych siedlisk przyrodniczych chronionych przez prawo UE.

Jak organizacje pozarządowe mogą pomóc w tworzeniu krajowego planu odbudowy?

Dobrym krokiem byłoby zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces tworzenia krajowego planu odbudowy, ponieważ dysponujemy ekspertami, przyrodnikami, prawnikami i specjalistami z różnych części kraju. Możemy wspierać ministerstwo w opracowywaniu planu, jednocześnie zmniejszając obciążenia, które podniósł polski rząd, głosując przeciwko NRL na Radzie UE.

Kiedy nowe fundusze unijne będą dostępne na odbudowę przyrody i jakie mają znaczenie?

W 2027 roku wejdzie w życie nowy budżet Unii Europejskiej oraz nowe wieloletnie ramy finansowe, które mogą zabezpieczyć środki na odbudowę przyrody. Fundusze na ochronę i odbudowę przyrody są już dostępne w różnych segmentach i instrumentach finansowych budżetu UE. To od sprawności naszego państwa zależeć będzie, ile środków zostanie przeznaczonych na odbudowę przyrody w Polsce.

Jakie formy współpracy będą konieczne do realizacji celów rozporządzenia?

Aby zrealizować cele określone w rozporządzeniu, konieczna będzie współpraca na różnych szczeblach - od różnych ministerstw, przez lokalne agencje ochrony środowiska, Lasy Państwowe, samorządy, rolników, organizacje pozarządowe, aż po lokalną społeczność.