Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu
ClientEarth

10 września 2019

Paliwa Kopalne

Eksperci: Zastąpienie Bełchatowa OZE z korzyścią dla polskiej gospodarki

Szybsze odejście od spalania węgla w Elektrowni Bełchatów przyniesie korzyści środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Pozwoli też zaoszczędzić Polsce 4 mld euro. To wnioski z nowego raportu „Ocena możliwości zastąpienia elektrowni Bełchatów”, przygotowanego przez firmę doradczą enervis.

Analitycy enervis energy advisors policzyli, że spójna strategia odejścia od węgla w elektroenergetyce do 2035 r. pozwoliłaby Polsce na głęboką redukcję emisji CO2 i ograniczenie ich negatywnych skutków dla zdrowia. Umożliwiłaby także zmniejszenie importu energii i paliw oraz obniżenie kosztów działania systemu energetycznego. Wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu nowych miejsc pracy.

Raport porównuje dwa scenariusze: referencyjny, oparty na ostatnim projekcie Polityki Energetycznej Polski, oraz odejścia od węgla. W ramach drugiego scenariusza zbadano dodatkowo udział szybszego wygaszenia bloków węglowych Bełchatowa.

Wyniki przeprowadzonego modelowania pokazują, że zdecydowanie bardziej opłacalne i przyjazne dla klimatu jest zastępowanie węgla elektrowniami wiatrowymi i słonecznymi, uzupełnianymi przez jednostki gazowe. Emisje CO2 są tutaj niższe o 38 proc., a innych szkodliwych substancji – nawet o 42-64 proc. Realizacja tego scenariusza pozwoliłaby Polsce na oszczędności rzędu 4 mld euro.

Ważną rolę odgrywa wcześniejsze wygaszenie bloków węglowych Bełchatowa, które odpowiada za około 5 proc. łącznej redukcji emisji. Zamknięcie większości bloków elektrowni do końca 2030 r. przekłada się też na 4 mld euro oszczędności w całkowitych kosztach systemu energetycznego.

Bardziej progresywne zastępowanie węgla OZE miałoby także pozytywny wpływ na rynek pracy i bezpieczeństwo energetyczne Polski. Według szacunków enervis, w tym scenariuszu bezpośrednie zatrudnienie jest wyższe o 45 proc., a łączny poziom zatrudnienia w sektorach węgla brunatnego oraz energetyki odnawialnej – aż o 76 proc. Zmniejsza się też zależność od importu energii z zagranicy, a polska energetyka zyskuje szansę uporania się z jedną ze swych największych obecnych bolączek – drożejącym i coraz mniej konkurencyjnym prądem.

Elektrownia Bełchatów jest największym emitentem gazów cieplarnianych w Europie. Instalacja odpowiada za około 10 proc. emitowanego w Polsce CO2. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi od dawna podejmuje wysiłki mające na celu uświadomienie skali bełchatowskich zanieczyszczeń i sposobów ich redukcji. W grudniu 2018 fundacja zainicjowała kampanię #iCO2Dalej, której zwieńczeniem było wręczenie PGE podpisanej przez 10 tysięcy osób petycji z żądaniem zmniejszenia szkód, które wyrządza Bełchatów. W maju fundacja złożyła do NIK-u wniosek o zbadanie, z czego wynika znaczny wzrost szkodliwych emisji z elektrowni. By ocenić konsekwencje przejścia Bełchatowa na brudniejszy węgiel z odkrywki Szczerców, ClientEarth zleciła raport „Jaki węgiel dla elektrowni Bełchatów”, a w sierpniu współorganizowała debatę ekspercką „Scenariusze dla Bełchatowa”, podczas której udowodniono, że możliwa jest czystsza przyszłość elektrowni.

ClientEarth używa plików cookie by poprawić funkcjonalność strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Aby wyrazić zgodę na użycie nieobowiązkowych plików cookie, kliknij przycisk Kontynuuj.