Skip to content

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

17 grudnia 2018

Demokracja
Poland

Europa Środkowa potrzebuje ułatwienia dostępu do sądów

Prawo ochrony środowiska będzie działało tylko wtedy, gdy społeczeństwo zyska pełny dostęp do wymiaru sprawiedliwości, kontroli sądowej i administracyjnej oraz instytucji odwoławczych. W tej kwestii Grupa Wyszehradzka – Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry – wciąż ma wiele do zrobienia.

W ocenie Komisji Europejskiej wymiar sprawiedliwości w państwach Grupy Wyszehradzkiej w wielu obszarach radzi sobie nadzwyczaj dobrze. Ale w regionie wciąż wiele pozostaje do zrobienia w obszarze dostępu do wymiaru sprawiedliwości. ClientEarth i organizacja Justice and Environment rozpoczęły więc projekt, prowadzący do ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Główne zadanie stanowi podniesienie świadomości prawników w kwestii dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych.

We wrześniu przedstawiciele wszystkich czterech państw wyszehradzkich spotkali się, aby ustalić, jak podnieść kompetencje pracowników wymiaru sprawiedliwości w latach 2018-2020. W prace włączeni byli też eksperci z Austrii, Estonii i Niemiec oraz przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na Węgrzech.

Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest wspieranie idei zrównoważonej współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowej.

Jego realizacja zakończy się w ostatnim dniu listopada. Uzupełnia główne założenia trzyletniego projektu ClientEarth i Justice and Environment dotyczącego dostępu do wymiaru sprawiedliwości – Access to Justice for a Greener Europe, realizowanego dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Polski, Słowacji i Węgier z grantu Wyszehradzkiego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest rozwój idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.