Skip to content

Wybierz swoją lokalizację

Wygląda na to, że Twoja lokalizacja nie jest powiązana z witryną. Przypuszczamy, że możesz woleć odwiedzić stronę, która zawiera treści dostosowane do Twojej lokalizacji. Poniżej wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

MŚ przemilcza prace nad wdrożeniem dyrektywy NEC

Ministerstwo Środowiska przemilcza informacje o toczących się pracach legislacyjnych, mających na celu transpozycję unijnej dyrektywy o krajowych pułapach emisji zanieczyszczeń (tzw. dyrektywie NEC), jak i nie ogłasza konsultacji społecznych w tej sprawie.

Dyrektywa NEC, która wprowadza krajowe limity emisji zanieczyszczeń stanowić będzie – obok Planów Ochrony Powietrza – podstawowy instrument umożliwiający poprawę jakości powietrza w Polsce, a udział społeczeństwa w pracach nad jej transpozycją oraz implementacją jest jednym z filarów jej skuteczności w walce o czyste powietrze.

MŚ bez zapowiedzi połączyło przepisy transponujące Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE (dyrektywa NEC) oraz konsultacji społecznych z projektem nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), czyli regulacjami z zupełnie innego obszaru.

Celem dyrektywy NEC jest przede wszystkim ograniczenie emisji: tlenków azotu (NOx), lotnych związków organicznych, dwutlenku siarki (SO2), amoniaku (NH3) oraz pyłu PM2,5, a więc związków znacząco pogarszających jakość powietrza i mających bardzo zły wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko.

Według ClientEarth sposób procedowania MŚ wdrażający przepisy dyrektywy oraz pomijanie głosu strony społecznej budzi poważne wątpliwości i może narazić Polskę na sankcje ze strony Komisji Europejskiej.

„Należy podkreślić, że prowadzone przez Ministerstwo Środowiska prace legislacyjne nad transpozycją dyrektywy NEC nie spełnią wymogów prawa, a dotychczasowa praktyka dotycząca kwestii konsultacji publicznych jest niedopuszczalna w świetle zasad prawidłowej legislacji i dobrych praktyk legislacyjnych” – zaznacza Agnieszka Warso-Buchanan, radca prawny w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Polska już notuje opóźnienia we wdrażaniu dyrektywy NEC. Zgodnie z harmonogramem dyrektywa powinna zostać transponowana do końca czerwca 2018 roku.

„Treść dyrektywy NEC podkreśla rolę społeczeństwa w procesie związanym z poprawą jakości powietrza w Europie. Z tego względu Ministerstwo Środowiska powinno w sposób szczególny zadbać o szerokie konsultacje społeczne” – dodaje Warso-Buchanan.

ClientEarth zwróciło się do MŚ o wyznaczenie terminu rozpoczęcia konsultacji oraz o zaproszenie do udziału organizacji, które wyrażały zainteresowanie transpozycją dyrektywy NEC.