Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

MŚ przemilcza prace nad wdrożeniem dyrektywy NEC

Ministerstwo Środowiska przemilcza informacje o toczących się pracach legislacyjnych, mających na celu transpozycję unijnej dyrektywy o krajowych pułapach emisji zanieczyszczeń (tzw. dyrektywie NEC), jak i nie ogłasza konsultacji społecznych w tej sprawie.

Dyrektywa NEC, która wprowadza krajowe limity emisji zanieczyszczeń stanowić będzie – obok Planów Ochrony Powietrza – podstawowy instrument umożliwiający poprawę jakości powietrza w Polsce, a udział społeczeństwa w pracach nad jej transpozycją oraz implementacją jest jednym z filarów jej skuteczności w walce o czyste powietrze.

MŚ bez zapowiedzi połączyło przepisy transponujące Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE (dyrektywa NEC) oraz konsultacji społecznych z projektem nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), czyli regulacjami z zupełnie innego obszaru.

Celem dyrektywy NEC jest przede wszystkim ograniczenie emisji: tlenków azotu (NOx), lotnych związków organicznych, dwutlenku siarki (SO2), amoniaku (NH3) oraz pyłu PM2,5, a więc związków znacząco pogarszających jakość powietrza i mających bardzo zły wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko.

Według ClientEarth sposób procedowania MŚ wdrażający przepisy dyrektywy oraz pomijanie głosu strony społecznej budzi poważne wątpliwości i może narazić Polskę na sankcje ze strony Komisji Europejskiej.

„Należy podkreślić, że prowadzone przez Ministerstwo Środowiska prace legislacyjne nad transpozycją dyrektywy NEC nie spełnią wymogów prawa, a dotychczasowa praktyka dotycząca kwestii konsultacji publicznych jest niedopuszczalna w świetle zasad prawidłowej legislacji i dobrych praktyk legislacyjnych” – zaznacza Agnieszka Warso-Buchanan, radca prawny w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Polska już notuje opóźnienia we wdrażaniu dyrektywy NEC. Zgodnie z harmonogramem dyrektywa powinna zostać transponowana do końca czerwca 2018 roku.

„Treść dyrektywy NEC podkreśla rolę społeczeństwa w procesie związanym z poprawą jakości powietrza w Europie. Z tego względu Ministerstwo Środowiska powinno w sposób szczególny zadbać o szerokie konsultacje społeczne” – dodaje Warso-Buchanan.

ClientEarth zwróciło się do MŚ o wyznaczenie terminu rozpoczęcia konsultacji oraz o zaproszenie do udziału organizacji, które wyrażały zainteresowanie transpozycją dyrektywy NEC.

ClientEarth używa plików cookie by poprawić funkcjonalność strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Aby wyrazić zgodę na użycie nieobowiązkowych plików cookie, kliknij przycisk Kontynuuj.