Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu
ClientEarth

16 kwietnia 2019

Ochrona przyrody

Niepokojące zmiany w ustawie OOŚ

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawnioskował o szereg zmian w ustawie OOŚ, których celem jest usprawnienie procedur związanych z prowadzeniem inwestycji. Niektóre z zaproponowanych zmian są niekorzystne dla przyrody i społeczeństwa. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła uwagi do projektu.

Przedmiotem zmian jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. GDOŚ uzasadnia zmiany potrzebą usprawnienia procedur związanych z realizacją inwestycji. Argumentuje, że projekt opracowano na podstawie uwag i trudności interpretacyjnych zgłaszanych przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska i inwestorów.

Część proponowanych zmian budzi jednak wątpliwości. Przykładowo, próbując ułatwić życie inwestorom i urzędnikom, GDOŚ proponuje ograniczenie liczby stron uprawnionych do udziału w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej. Obecnie wszyscy właściciele działek przyległych do tej, na której ma być prowadzona inwestycja, są stronami w postępowaniu. Po wejściu w życie zmian stronami będą tylko właściciele działek leżących nie dalej niż 100 m od terenu inwestycji, którego granice nie muszą pokrywać się z granicami działki inwestora. W praktyce oznacza to, że grono osób uprawnionych do udziału w procedurze będzie po zmianach znacznie mniejsze niż dotychczas. Zgodnie z argumentacją GDOŚ usprawni to postępowanie, ale jednocześnie odbierze wielu właścicielom działek możliwość skutecznego bronienia się przed negatywnymi skutkami niektórych inwestycji.

Kolejną niepokojącą propozycją jest odebranie RDOŚ możliwości wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kiedy wnioskodawcą jest organ samorządu terytorialnego. W myśl proponowanych zmian organem wnioskującym o wydanie decyzji i organem decyzyjnym może być ta sama instytucja. Innymi słowy, może dojść do sytuacji, w której wójt wydaje decyzję, a następnie sam sobie ją zatwierdza. Prowadzi to do konfliktu interesów i jest niezgodne z prawem unijnym.

Choć w projekcie znalazły się również zmiany, które należy ocenić pozytywnie, lista budzących wątpliwości zapisów jest dłuższa. Pełne zestawienie uwag złożonych przez Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi dostępne jest tutaj.

ClientEarth używa plików cookie by poprawić funkcjonalność strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Aby wyrazić zgodę na użycie nieobowiązkowych plików cookie, kliknij przycisk Kontynuuj.