Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

NSA oceni, czy Zakopane legalnie pobiera opłaty miejscowe od turystów

W czwartek 15 marca roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oceni, czy Zakopane legalnie pobiera opłaty miejscowe od turystów. To ostatni etap postępowania przeciw uchwale rady miasta. Skargę na nią złożył turysta Bogdan Achimescu, wspierany przez Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Achimescu, który odwiedził Zakopane w 2015 roku, zakwestionował pobór opłaty klimatycznej. Według niego podatek został pobrany bezprawnie, bo miasto i strefa, w której leży, nie spełniają kryteriów czystości powietrza.

W lipcu 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że w Zakopanem nie zostały dopełnione wymagania klimatyczne, aby pobierać opłaty miejscowe.

„W tym postępowaniu nie chodzi o opłaty, lecz o prawo do czystego, zdrowego powietrza. Dla władz Zakopanego powinno być priorytetem, aby zarówno mieszkańcy, jak i turyści nie narażali swojego zdrowia oddychając smogiem. Jeśli Zakopane chce pobierać opłatę, niech najpierw zadba o jakość powietrza” – podkreśla Małgorzata Smolak, prawniczka Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Zakopane od lat boryka się z problemem smogu. Według danych Systemu monitoringu jakości powietrza małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w 2017 roku miasto zanotowało 54 dni z przekroczeniami dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. ws. poziomów niektórych substancji w powietrzu dla pyłu zawieszonego PM10 określa dobową normę na 50 μg na m3, którą zgodnie z prawem można przekroczyć nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego z kolei wynosi 40 μg na m3.

Cała strefa Małopolska zakwalifikowana jest do najgorszej klasy pod względem poziomu przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10, a Polska zaledwie dwa tygodnie temu przegrała sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE o niedotrzymywanie dopuszczalnych poziomów tej substancji w powietrzu.

Pomimo tego miasto od 2008 roku wciąż pobiera od turystów opłatę w wysokości 2 złotych dziennie za „szczególne korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe”. Tylko w 2017 r. zamierzało zarobić na opłacie około 4 mln złotych.

Władze Zakopanego pod koniec 2016 r. skierowały sprawę opłat miejscowych dla turystów do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu zażalenia Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi w czerwcu 2017 odwiesił postępowanie.

„Dla zwykłego obywatela to mały koszt finansowy, lecz wielkie obciążenie zdrowotne. Tymczasem dla władzy publicznej ignorowanie problemu zdrowia może być bardzo kosztowne. Władze nie mogą dłużej ignorować problemu czystego powietrza” – podkreśliła Smolak.

Wcześniej ClientEarth wraz z Akcją Demokracją zebrały około 5 tysięcy podpisów pod apelem do władz miasta o dobrowolną rezygnację z pobierania opłaty miejscowej.

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wspierała działania Bogdana Achimescu bezpłatnie, w ramach realizacji swoich działań statutowych.