Skip to content

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

12 marca 2019

Paliwa Kopalne
Zanieczyszczenie powietrza

NSA podtrzymał zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że krakowska uchwała antysmogowa pozostaje w zgodzie z prawem. NSA podtrzymał tym samym wyrok sądu niższej instancji, co oznacza, że w Krakowie od 1 września tego roku nie będzie można ogrzewać domów węglem i drewnem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w swym orzeczeniu z września 2017 roku podkreślił, że uchwała władz Krakowa jest zgodna z polskim prawem i prawem Unii Europejskiej, a co więcej – pozwala na wprowadzenie ograniczeń ze względu na wyższe cele. Te cele to: zdrowie obywateli oraz czyste powietrze.

Wyrok, który wydał we wtorek w tej sprawie NSA, jest prawomocny. Sąd oddalił wszystkie skargi kasacyjne i tym samym zatwierdził zasadność wszystkich kolejnych uchwał antysmogowych w Polsce.

„ClientEarth od początku brała udział w pracach nad krakowską uchwałą antysmogową. Jednak ten wyrok jest niezwykle istotny dla wszystkich, którym zależy na czystym powietrzu w Polsce. Uchwała wyznacza bowiem standard, który – by zwalczyć smog – chcą naśladować inne miasta i gminy” – mówi Kamila Drzewicka, radca prawny w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Zarówno Kraków, jak i cała strefa Małopolska zakwalifikowane są do najgorszej klasy pod względem poziomu przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 – wynika z opublikowanego w ubiegłym roku raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2017”.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów 24-godzinnych stężeń PM10 najczęściej występują w okresie zimowym. GIOŚ zwracał uwagę, że ma to związek ze zwiększoną emisją pyłu powstającego przy spalaniu paliw w celach grzewczych, w szczególności związaną z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Sejmik Województwa Małopolskiego aby poprawić jakość powietrza w mieście przyjął uchwałę antysmogową 15 stycznia 2016 r. Miała ona wyeliminować szkodliwe pyły, pochodzące z domowych kotłów na paliwa stałe. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi była zaangażowana w tworzenie uchwały, jak i poprawki do prawa ochrony środowiska, wymaganej do jej przyjęcia.

„Z powodu wieloletnich przekroczeń pyłu PM10, a więc głównego składnika smogu,Polska równo rok temu usłyszała wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zakaz stosowania paliw stałych, a zwłaszcza węgla, wydaje się być jedynym skutecznym sposobem na poprawę jakości powietrza w naszym kraju” – dodaje Kamila Drzewicka.