Skip to content

Wybierz swoją lokalizację

Wygląda na to, że Twoja lokalizacja nie jest powiązana z witryną. Przypuszczamy, że możesz woleć odwiedzić stronę, która zawiera treści dostosowane do Twojej lokalizacji. Poniżej wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

16 kwietnia 2021

Demokracja

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie przejęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez większość sejmową

Jako przedstawiciele organizacji społecznych sprzeciwiamy się wrogiemu przejęciu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez rządzącą większość parlamentarną. Nie akceptujemy de facto rozstrzygania o naszych prawach i wolnościach przez politycznie zależny trybunał Julii Przyłębskiej, lekceważenia w jego pracach podstawowych zasad rzetelnego procesu, w tym kwestii niezależności i bezstronności sędziów.

Przyjęty wczoraj przez trybunał pogląd stanowi kolejny przykład zawłaszczania państwa przez partię władzy, podkopywania fundamentów demokracji i obchodzenia przepisów Konstytucji w myśl zasady: po nas choćby potop.

Przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie sprzeciwiają się kontynuowaniu misji Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu wyboru jego następcy. Wartości ujęte w preambule Konstytucji i jej zasadach ustrojowych, takie jak ciągłość funkcjonowania władz publicznych, zaufanie obywateli do państwa, a także troska o to, by podstawowe prawa i wolności obywatela nie były łamane, wymagają wręcz, aby urząd ten do czasu wyboru następcy pełniony był w niezależny sposób przez osobę, która uprzednio uzyskała demokratyczny mandat.

Przyjęty przez trybunał Julii Przyłębskiej standard przeciwny powoduje, że wszyscy tracimy obrońcę. Najbardziej zmiana ta dotknie osoby, dla których w ostatnich latach urząd RPO był główną ostoją i orędownikiem ich praw. Najmocniej odczują ją więc osoby z różnych względów narażone na wykluczenie: osoby z mniejszych miejscowości, starsze, z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, należące do mniejszości, w tym  szczególnie mniejszości seksualnych, osoby przebywające w ośrodkach odosobnienia. Tylko w 2020 roku o ochronę w sprawach indywidualnych do Biura Rzecznika zwrócono się ponad 72 tysiące razy. W świetle ostatnich wydarzeń Polska utraci także ważny ośrodek upominania się o prawa kobiet.

Jako społeczeństwo obywatelskie tracimy również istotny ośrodek debaty społecznej, miejsce poruszania zapomnianych lub lekceważonych problemów, wykuwania nowych pomysłów i rozwiązań. Jedną z ostatnich płaszczyzn, na których mogły spotkać się osoby o odmiennych poglądach, z szacunkiem szukające wspólnych rozwiązań dostrzeżonych przez siebie problemów.

Decyzja trybunału to także bezpośrednie zagrożenie dla kilkuset osób pracujących w Biurze RPO. Ryzyko czystek, zamachu na ich niezależność i zachowań znanych z innych instytucji przejmowanych w podobny sposób. W tych trudnych chwilach solidaryzujemy się ze wszystkimi pracującymi w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy im wszystkim, a także odchodzącemu Rzecznikowi podziękować za trud pracy na rzecz przestrzegania praw człowieka w Polsce.

Jednocześnie domagamy się, aby wybory nowego Rzecznika Praw Obywatelskich odbyły się w zgodzie z przepisami Konstytucji. Wszelkie próby mianowania osoby pełniącej  obowiązki rzecznika  z pominięciem Sejmu i Senatu uznamy za obejście przepisów ustawy zasadniczej

Zwracamy się do społeczności międzynarodowej o monitorowanie działań rządzącej większości parlamentarnej podejmowanych w tym względzie.

Lista podpisów organizacji

 • Akcja Demokracja
 • Archiwum Osiatyńskiego
 • Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO
 • Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
 • Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego
 • Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 • Forum Darczyńców w Polsce
 • Forum Unia Młodych
 • Fundacja “Przestrzeń dla Edukacji”
 • Fundacja 360!
 • Fundacja Aktywności Lokalnej
 • Fundacja Autonomia
 • Fundacja Bęc Zmiana
 • Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 • Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+
 • Fundacja Chustka
 • Fundacja Cicha Tęcza
 • Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 • Fundacja dla Polski
 • Fundacja Dobra Wola
 • Fundacja Domu Baudouina
 • Fundacja Edukacji Prawnej “Iustitia”
 • Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja”
 • Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
 • Fundacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Fundacja Frank Bold
 • Fundacja Głuchych Zacisze
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota
 • Fundacja Kultura Liberalna
 • Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak
 • Fundacja Liberte!
 • Fundacja Machina Zmian
 • Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 • Fundacja Mundus Cantat
 • Fundacja MY Pacjenci
 • Fundacja na Rzecz Praw Ucznia
 • Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
 • Fundacja na rzecz Wolnomyślicieli
 • Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska
 • Fundacja Nowe Centrum
 • Fundacja Ośrodka KARTA
 • Fundacja Panoptykon
 • Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy
 • Fundacja Patria
 • Fundacja Pełna Życia
 • Fundacja Pole Dialogu
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży Auxilium
 • Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
 • Fundacja Przemijanie
 • Fundacja Res Publica
 • Fundacja Rodzić po Ludzku
 • Fundacja Rokoko
 • Fundacja Samodzielność od Kuchni
 • Fundacja Serce Miasta
 • Fundacja Stocznia
 • Fundacja Szkoła z Klasą
 • Fundacja trzeci.org
 • Fundacja w Stronę Dialogu
 • Fundacja Wiara i Tęcza
 • Fundacja Wolność od Religii
 • Fundacja WWF Polska
 • Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
 • Greenpeace Polska
 • Grupa Ponton
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus
 • Kaliska Inicjatywa Miejska
 • Kampania Przeciw Homofobii
 • Komitet Obrony Demokracji
 • Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
 • Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)
 • Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Mussszelka
 • Obywatele Kultury
 • Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Ogólnopolski Strajk Kobiet
 • „Otwarta Rzeczpospolita” Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział w Żyrardowie
 • Rada Konsultacyjna przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet
 • Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 • Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 • Stowarzyszenie Amnesty International
 • Stowarzyszenia Wiosna bez Barier
 • Stowarzyszenie Cała Naprzód
 • Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 • Stowarzyszenie Homo Faber
 • Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Stowarzyszenie Kobiety Filmu
 • Stowarzyszenie Lepszy Świat
 • Stowarzyszenie Młodych Naukowców
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado
 • Stowarzyszenie Nasze Imaginarium
 • Stowarzyszenie NOMADA
 • Stowarzyszenie Oświata Polska
 • Stowarzyszenie Plac Solidarności
 • Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice
 • Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY
 • Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca
 • Stowarzyszenie Tarnowska Rospuda
 • Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków
 • Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo
 • Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Smaki
 • Stowarzyszenie Zielone Dzieci
 • Świętokrzyskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych
 • Towarzystwo Dziennikarskie
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej
 • Towarzystwo Muzyczne Ziemi Proszowickiej
 • Wielka Koalicja za Równością i Wyborem
 • Wolne Sądy
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent