Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Polskie kłopoty z prawem UE z powodu przekroczeń PM10 – wyjaśniamy, o co chodzi w jutrzejszym procesie

W czwartek 22 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej najprawdopodobniej uzna Polskę za winną naruszenia prawa UE w związku z przekroczeniami norm pyłu zawieszonego PM10.

W związku z zapowiadanym wyrokiem Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przygotowała analizę, gdzie przedstawia przepisy prawa europejskiego dotyczące stężeń pyłu PM10 w powietrzu, etapy oficjalnego postępowania Komisji Europejskiej, szczegóły postępowania w sprawie Polski, wysokość kar grożących za przekroczenia, ocenę działań polskich władz na rzecz poprawy jakości powietrza oraz inne postępowania toczące się w sprawach powietrznych.

„Obawiamy się, że Trybunał wyda wyrok niekorzystny dla Polski. Działania władz na rzecz czystego powietrza określają trzy słowa: nieskuteczne, niewystarczające, opieszałe. Programy ochrony powietrza są zbyt ogólne, nadal nie ma wymagań jakościowych dla paliw stałych, a normy dla kotłów dotyczą tylko nowych instalacji” – mówi radca prawny Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Agnieszka Warso-Buchanan.

„Polacy stracą podwójnie: nie dość, że muszą oddychać brudnym powietrzem, to jeszcze ich kraj może przegrać sprawę sądową przed unijnym sądem” – dodaje prawniczka.

Skargę na niedotrzymanie wymogów prawa unijnego w zakresie stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu wniosła w czerwcu 2016 roku Komisja Europejska. Zarzuciła ona Polsce przekroczenia dobowych norm dla pyłu PM10, brak odpowiednich działań określonych w programach ochrony powietrza (tzw. POP-ach) oraz nieprawidłową transpozycję Art. 23 Dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, który stanowi, że w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych programy ochrony powietrza mają określać takie działania, aby okres przekroczeń był jak najkrótszy.

Podobny wyrok za przekroczenia dopuszczalnych wartości pyłów zawieszonych PM10 usłyszała w kwietniu 2017 roku Bułgaria.

Przeczytaj “Polskie kłopoty z prawem UE z powodu przekroczeń PM10“.

ClientEarth używa plików cookie by poprawić funkcjonalność strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Aby wyrazić zgodę na użycie nieobowiązkowych plików cookie, kliknij przycisk Kontynuuj.