Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu
ClientEarth

22 czerwca 2022

Ochrona przyrody

Propozycja nowych przepisów unijnych ogromną szansą na walkę z kryzysem bioróżnorodności

Przedstawiona dziś przez Komisję Europejską propozycja nowej legislacji w zakresie odnowy przyrody może przynieść przełom, który powstrzyma dalszą degradację ekosystemów UE.

Nature Restoration Law to pierwszy akt prawny tak wysokiej rangi w dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej od czasu unijnej dyrektywy siedliskowej z 1992 roku. Nadrzędnym celem nowych przepisów jest objęcie do 2030 r. co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE działaniami w zakresie długoterminowej odbudowy przyrody, a następnie rozszerzenie ich na wszystkie ekosystemy wymagające odbudowy do roku 2050.

Szczegółowe cele nowej legislacji zakładają:

  • Powstrzymanie spadku liczebności populacji zapylaczy do 2030 r. i zwiększenie ich liczebności od tego czasu,
  • Powstrzymanie utraty zielonych przestrzeni miejskich do 2030 r., wzrost o 5% do 2050 r., minimum 10% pokrycia powierzchni przez korony drzew w każdym europejskim mieście, miasteczku i na przedmieściach oraz przyrost netto terenów zielonych zintegrowanych z budynkami i infrastrukturą,
  • Wzrost różnorodności biologicznej w ekosystemach rolniczych i wzrost różnorodności krajobrazu rolniczego,
  • Odbudowę i ponowne nawadnianie osuszonych torfowisk użytkowanych rolniczo i wykorzystywanych jako źródło torfu,
  • W ekosystemach leśnych ogólny wzrost różnorodności biologicznej, poprawę łączności ekologicznej między lasami, wzrost ilości martwego drewna, zwiększenie udziału lasów o zróżnicowanej strukturze wiekowej,
  • Odtwarzanie siedlisk morskich, takich jak trawy morskie lub dno osadowe, oraz odtwarzanie siedlisk ikonicznych gatunków morskich, takich jak delfiny i morświny, rekiny i ptaki morskie,
  • Usuwanie przeszkód na rzekach, tak aby do 2030 r. co najmniej 25 tys. km rzek przekształcić w rzeki o swobodnym przepływie.

Na poziomie krajowym państwa członkowskie zobowiązane będą do opracowania krajowych planów odnowy przyrody, ze wskazaniem konkretnych działań i sposobów ich finansowania. 

- Pomimo wcześniejszych obaw organizacji pozarządowych propozycja nowych przepisów jest ambitna i daje szansę na realną poprawę stanu przyrody w Unii Europejskiej, jednak wymaga dopracowania w kilku aspektach. Wątpliwości budzą między innymi takie kwestie, jak skuteczność mechanizmów ochrony ekosystemów morskich przed negatywnym wpływem rybołówstwa, niewystarczająco precyzyjne cele dotyczące renaturyzacji rzek i terenów zalewowych i ponownego nawadniania torfowisk czy wreszcie mechanizmy egzekwowania i monitorowania wdrażania nowego prawa na poziomie państw członkowskich - mówi Marta Klimkiewicz z zespołu ds. ochrony przyrody w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Nowe przepisy to wciąż jedynie propozycja. Teraz trafi ona do Rady Europy i do Parlamentu Europejskiego. 

Fot. Biegun WschodniUnsplash

ClientEarth używa plików cookie by poprawić funkcjonalność strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Aby wyrazić zgodę na użycie nieobowiązkowych plików cookie, kliknij przycisk Kontynuuj.