Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu
ClientEarth

10 grudnia 2020

Paliwa Kopalne
Klimat

Prosumenci zbiorowi pomogą Polsce w osiągnięciu większej redukcji emisji CO2 – Raport

Na dzisiejszym szczycie Rada Europejska decyduje o przyjęciu nowego, 55-procentowego unijnego celu redukcji emisji CO2 do 2030 r. Polska może przyczynić się do realizacji tego celu przede wszystkim poprzez odejście od wysokoemisyjnego węgla w energetyce na rzecz źródeł zeroemisyjnych. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowała raport „Prosumeryzm zbiorowy w USA: Wnioski i rekomendacje dla Polski” wskazujący na znaczny, niewykorzystany potencjał zbiorowej energetyki prosumenckiej w Polsce. W ciągu kilku ostatnich lat liczba indywidualnych instalacji prosumenckich wrosła do ćwierć miliona i ponad 1,5 GW mocy. Instalacje zbiorowe mogą dać kolejne, czyste gigawaty mocy w systemie.

Autorzy raportu korzystając z bogatych amerykańskich doświadczeń w zakresie prosumeryzmu zbiorowego, wskazują na możliwe kierunki rozwoju społecznej energetyki w Polsce oraz zmiany prawne niezbędne do ich realizacji.

– Szczególnie teraz, gdy rosną koszty wytworzenia energii elektrycznej (wprowadzenie opłaty mocowej od stycznia 2021 r.), a także, gdy obserwujemy wzrost zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię, na co dodatkowy wpływ ma praca zdalna w czasie pandemii COVID-19, warto skorzystać z doświadczeń zza oceanu – mówi Wojciech Kukuła, prawnik ClientEarth, współautor raportu.

Raport zawiera analizę rozwiązań prawnych w zakresie prosumeryzmu zbiorowego funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych, w tym tworzenia wspólnot energetycznych, wirtualnego bilansowana, czy wsparcia dla mieszkańców budynków wielolokalowych zmagających się z ubóstwem energetycznym.

Wnioski z USA są szczególnie przydatne w kontekście konieczności wdrożenia przez Polskę wymogów unijnego pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Pakiet w sposób priorytetowy traktuje inicjatywy związane z prosumeryzmem zbiorowym w ramach krajowych systemów wsparcia.

– Budowa energetyki obywatelskiej w Polsce wymaga nowych sprawiedliwych, przejrzystych oraz efektywnych mechanizmów regulacyjnych, wspierających inwestycje w zbiorowe instalacje OZE. W naszej ocenie istnieje możliwość nowelizacji polskiej ustawy o OZE w duchu rozwiązań sprawdzonych w USA – mówi Anna Frączyk, analityczka ClientEarth, współautorka raportu.

Prace nad wdrożeniem pakietu prowadzi Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, jednak ciągle brak jest konkretnych propozycji legislacyjnych, a nowe prawo unijne wymaga transpozycji najpóźniej do końca czerwca przyszłego roku.

– W pierwszej kolejności powinny zostać zlikwidowane bariery w ramach obowiązującego od ubiegłego roku systemu wsparcia spółdzielni energetycznych, w tym zniesienie kryterium pokrywania minimum 70 proc. zapotrzebowania na energię, górnego limitu 10 MW mocy elektrycznej instalacji wchodzących w skład spółdzielni oraz wykluczającego wiele podmiotów wymogu działalności na terenach wiejskich – dodaje Wojciech Kukuła.

Państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, wdrażały już wcześniej rozwiązania prawne z obszaru energetyki powstałe w USA, takie jak rynek mocy, czy system net-meteringu.

Pełny raport można znaleźć TUTAJ

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi uczestniczy w pracach Ruchu „Więcej niż energia”. To szeroka społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Łączy samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prywatne przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne (OZE)

ClientEarth używa plików cookie by poprawić funkcjonalność strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Aby wyrazić zgodę na użycie nieobowiązkowych plików cookie, kliknij przycisk Kontynuuj.