Skip to content

Wybierz swoją lokalizację

Wygląda na to, że Twoja lokalizacja nie jest powiązana z witryną. Przypuszczamy, że możesz woleć odwiedzić stronę, która zawiera treści dostosowane do Twojej lokalizacji. Poniżej wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

16 stycznia 2020

Zanieczyszczenie powietrza

Turyści po raz kolejny skarżą pobór opłat miejscowych w miejscowościach turystycznych

Turyści po raz kolejny zmuszeni byli zaskarżyć pobór opłat miejscowych w miejscowościach turystycznych pomimo orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie Zakopanego z marca 2018 roku. Okazuje się, że samorządy ignorują obowiązujące prawo, zakazujące opodatkowania turystów, gdy występują przekroczenia norm jakości powietrza. Wyroku NSA nie respektują m.in. Toruń, Sandomierz oraz Szczyrk.

15 marca turysta oraz Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi dowiedli przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, że Zakopane nie może pobierać opłaty miejscowej z powodu przekroczenia norm jakości powietrza w mieście.

„Wyrok NSA zapadł w sprawie Zakopanego, ale ocena prawna dokonana przez ten sąd powinna mieć zastosowanie także do innych miejscowości, które pobierają opłatę miejscową. NSA stwierdził, że miastu Zakopane nie wolno pobierać opłat miejscowych, jeśli nie zagwarantowało norm jakości powietrza przewidzianych prawem” – podkreśla Kamila Drzewicka, radczyni prawna w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

„Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że tam, gdzie powietrze jest zanieczyszczone i pobiera się opłatę od turystów, obywatele mogą dochodzić swoich praw. Kolejni turyści z tego prawa korzystają” – wyjaśnia Drzewicka.

Skargi w tej sprawie złożyli turyści z Warszawy oraz Katowic: Beniamin Łuczyński oraz Patryk Białas. Jak twierdzą, pobieranie opłaty jest sprzeczne z prawem, gdyż miasta nie spełniają kryteriów czystości powietrza.

Wszystkie trzy miasta według Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska (GIOŚ) leżą w strefach, w których notuje się przekroczenia norm jakości powietrza. Naczelny Sąd Administracyjny w marcu 2018 roku orzekł, że tam, gdzie ani miasto, ani strefa, w której się znajduje, nie spełniają kryteriów czystości powietrza, nie można pobierać opłaty miejscowej.

W Polsce na 46 stref jakości powietrza tylko 12 spełniało normy zdrowotne dla stężeń pyłu PM10, a tylko trzy dla rakotwórczego benzo(a)pirenu. Ani Szczyrk, ani Toruń, ani Sandomierz nie znajdują się na terenie czystej strefy. Od turystów miasta pobierają opłatę w wysokości ok. 2 złotych dziennie za „szczególnie korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe”.