Skip to content

Wybierz swoją lokalizację

Wygląda na to, że Twoja lokalizacja nie jest powiązana z witryną. Przypuszczamy, że możesz woleć odwiedzić stronę, która zawiera treści dostosowane do Twojej lokalizacji. Poniżej wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

13 lutego 2020

Ochrona przyrody

UE wszczęła postępowanie przeciwko Rumunii w związku z wycinką naturalnych lasów

Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszenia prawa unijnego przeciwko rządowi rumuńskiemu. Zarzuty KE dotyczą wycinki chronionych, naturalnych kompleksów leśnych o łącznej powierzchni równej pięciu polskim Puszczom Białowieskim.

Decyzja Komisji jest następstwem skarg złożonych w zeszłym roku przez organizacje ekologiczne Agent Green, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i EuroNatur w związku z celowym i systemowym niszczeniem przez rząd rumuński setek tysięcy hektarów chronionych lasów.

Organizacje ekologiczne twierdzą, że rumuński odpowiednik polskich Lasów Państwowych (Romsilva) pozyskuje drewno na chronionych obszarach Natura 2000 bez przeprowadzenia właściwej oceny oddziaływania na środowisko. Brak oceny środowiskowej, a także niezapewnienie dostępu do informacji o środowisku narusza prawo unijne.

Romsilva zarządza 22-oma spośród 29-ciu parków narodowych i krajobrazowych w Rumunii. Wszystkie są częścią unijnej sieci Natura 2000 i podlegają ochronie na podstawie dyrektywy siedliskowej i ptasiej. Prowadzona przez Romsilvę wycinka w najcenniejszych rumuńskich lasach narusza unijne prawo środowiskowe.

Organizacje ekologiczne widzą w decyzji Komisji o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia prawa UE nową nadzieję dla naturalnych lasów Rumunii.

„Wycinka lasów w Rumunii jest ogromnym problemem systemowym. Z danych lokalnych organizacji rumuńskich wynika, że dotyczy ona obszaru o powierzchni prawie pięciu polskich Puszcz Białowieskich.”- powiedziała Ewelina Tylec-Bakalarz, prawniczka ClientEarth.

„Rumuński rząd nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w zakresie ochrony lasów, które nakłada na niego unijne prawo ochrony środowiska. Wszczęcie postępowania w tej sprawie to jasny sygnał, że Komisja Europejska traktuje ten problem bardzo poważnie. Jest to ostatnie ostrzeżenie dla Rumunii, by przerwać pasmo rażących zaniedbań w zakresie skutecznej ochrony wyjątkowych lasów w tym kraju.”

Pomimo wysiłków organizacji obywatelskich, mających na celu wstrzymanie intensywnego pozyskiwania drewna, sytuacja wciąż wymyka się spod kontroli. Oficjalna krajowa inwentaryzacja z lat 2009-2013 wskazuje, że oprócz dozwolonego limitu 18 milionów m3 drewna rocznie, pozyskano dodatkowe 8,8 milionów m3. Między 2014-2018 liczba ta wzrosła do 20,6 milionów m3 rocznie ponad dozwolony limit.

W ramach procedury naruszeniowej przeciwko rządowi rumuńskiemu, Komisja wzywa Rumunię również do właściwego wdrożenia rozporządzenia UE w sprawie drewna (EUTR) w związku z umożliwianiem przedsiębiorstwom przemysłu drzewnego wprowadzania do obrotu w UE produktów wytworzonych z nielegalnie pozyskanego drewna.

W następstwie wszczęcia procedury o naruszenie prawa, rząd rumuński musi wysłać szczegółową odpowiedź na uwagi Komisji Europejskiej. Na jej przygotowanie ma tylko jeden miesiąc. Na dalszym etapie postępowania Komisja może zdecydować o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – najwyższego sądu UE.