Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu
ClientEarth

20 lutego 2020

Demokracja
Ochrona przyrody

W obronie niezależności Rzecznika Praw Obywatelskich

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich jest jednym z podstawowych organów kontroli państwa i tym samym – filarów demokracji w naszym kraju. Dlatego z ogromnym niepokojem przyjmujemy nasilające się ataki na Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w związku z wykonywaniem przez niego konstytucyjnych obowiązków.

Działając w interesie milionów Polaków, Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie udowadniał, jak istotne z punktu widzenia praw obywatela jest poszanowanie i przestrzeganie prawa, w tym prawa ochrony środowiska. Dawał temu wyraz, gdy trwała nielegalna wycinka Puszczy Białowieskiej, a także gdy mieszkańców wielu miast Polski pozostawiono samych sobie z problemem zanieczyszczenia powietrza.

Pełniąc powierzoną funkcję, dr Adam Bodnar zawsze dotrzymywał najwyższych standardów etycznych. Pozew przeciw niemu uważamy za próbę wywierania nacisku na niezależną, konstytucyjnie umocowaną instytucję, jaką jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi