Skip to content

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Search the site

ClientEarth

10 października 2018

Wreszcie są wymogi jakościowe dla paliw stałych, ale smog szybko nie zniknie

Minister Energii podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. To krok w dobrą stronę, bo tych standardów oczekiwano od wielu lat. Ale smog szybko nie zniknie, bo najgorsze paliwa będą w sprzedaży jeszcze przez dwa sezony.

„Te przepisy w oczywisty sposób pokazują jakie interesy ścierają się w rządzie: z jednej strony chodzi o ochronę życia i zdrowia Polek i Polaków, z drugiej o interesy spółek węglowych. Dobrze więc, że rozporządzenie wreszcie jest. Ale źle się stało, że istotna zmiana w obszarze wymagań jakościowych paliw stałych, która ma szansę realnie przełożyć się na poprawę jakości powietrza w Polsce, rozpocznie się dopiero za dwa lata” – podkreśla Agnieszka Warso-Buchanan, radca prawny w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. 

W ocenie ClientEarth nie ma uzasadnienia pozostawienie możliwości zakupu przez odbiorców indywidualnych węgla brunatnego – niezwykle szkodliwego i toksycznego paliwa stałego, które w żadnym wypadku nie powinno być spalane w przydomowych piecach.

Całkowicie niezrozumiałe jest także dopuszczenie na rynek paliw stałych o bardzo wysokiej ilości siarki. „Rozporządzenie dopuszcza zawartość na poziomie 1,7% siarki w paliwie, podczas gdy eksperci wskazywali, że maksymalnie powinno być 0,8%” – zauważa Warso-Buchanan.

„Kolejnym dyskusyjnym i wprowadzającym konsumentów w błąd rozwiązaniem, zawartym w rozporządzeniu jest stosowanie w przypadku produktów węglowych nazw ‘ekogroszek’ czy ‘ekomiał’” – dodaje prawniczka.

Polska, obok Bułgarii, ma najgorsze powietrze spośród państw Unii Europejskiej. W lutym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska złamała prawo unijne dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Podobny wyrok usłyszała wcześniej Bułgaria.

ClientEarth nadal z dużą uwagą będzie monitorować i oceniać prace odpowiednich ministerstw, które mają wpływ na poprawę jakości powietrza oraz wprowadzenie odpowiednich standardów dla paliw stałych.