Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości – i co potem?

Trybunał Sprawiedliwości, najważniejszy sąd w UE, ma ogłosić wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej już 17 kwietnia. Przyjrzyjmy się bliżej, jaki jest mechanizm działania wyroków Trybunału.

Dla przypomnienia, Komisja Europejska jako organ, który czuwa nad przestrzeganiem unijnego prawa, w lipcu 2017 roku wniosła sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie zwiększonej wycinki w Puszczy Białowieskiej. Komisja uznała, że decyzje, które na to pozwoliły, naruszają unijne prawo.

Postępowanie toczy się na podstawie art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Kończy je wyrok, który Trybunał Sprawiedliwości ogłasza na posiedzeniu jawnym, przy możliwym udziale stron i innych zainteresowanych, a następnie doręcza stronom.

Od kiedy obowiązuje wyrok?

Wyrok obowiązuje od momentu ogłoszenia i stwierdza naruszenie z tzw. ‘mocą wsteczną’.

Jeśli więc postępowanie dotyczy jakiejś wadliwej decyzji, to naruszenie prawa będzie trwało od momentu wejścia w życie tej decyzji, a nie od wydania wyroku.

Ma to bardzo doniosłe znaczenie, na przykład, w sprawach podatkowych, gdzie wadliwe decyzje mogą wiązać się z wysokimi kosztami dla państwowego budżetu.

Możliwość ograniczenia obowiązywania wyroku

W szczególnych przypadkach Trybunał postanawia, że konsekwencje wyroku obowiązują dopiero od daty jego ogłoszenia.

Może to się zdarzyć, gdy interpretacja prawa nie jest jasna i gdy zaistniałaby groźba poważnego obciążenia budżetu państwa.

Jednak aby Trybunał ograniczył skutki wyroku w czasie, państwo członkowskie, jakby przeczuwając przegraną i wiedząc, że wyrok Trybunału spowoduje bardzo duże obciążenie dla budżetu (np. konieczność zwrotu nienależnie pobranego podatku czy opłat), jeszcze w trakcie procesu, musi o to zawnioskować. Taki wniosek musi być jednak dobrze uzasadniony.

Wykonywanie wyroków

Trybunał rozstrzygając sprawę jest sądem pierwszej i ostatniej instancji. Wydany wyrok jest ostateczny i strony nie mogą się od niego odwołać.

Choć władze krajowe mają zasadniczo swobodę w wyborze środków, jakie podejmą, by zrealizować dany wyrok, to bez wątpienia wyrok należy wykonać możliwie najszybciej. W innym wypadku Komisja rozpoczyna kolejne postępowanie, związane z niezastosowaniem się do wyroku, które może skończyć się zasądzeniem wielomilionowych kar.

ClientEarth używa plików cookie by poprawić funkcjonalność strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Aby wyrazić zgodę na użycie nieobowiązkowych plików cookie, kliknij przycisk Kontynuuj.