Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Paliwa Kopalne | 18 maja 2022

Kreatywna księgowość. Jak Polska marnuje środki z EU ETS
Paliwa Kopalne
Klimat
OZE

PDF | 322 kb

Pobierz element

Kreatywna księgowość. Jak Polska marnuje środki z EU ETS

Raport wykazuje, że Polska nie spełnia wymogu przeznaczenia połowy wpływów uzyskiwanych z aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (EU ETS) na cele klimatyczne.
Według prawa UE, państwo członkowskie ma obowiązek przeznaczania mininimum 50 proc. równowartości dochodów z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na cele klimatyczne i środowiskowe. Nasz analiza pokazuje, że część środków, wskazywanych przez Polskę w sprawozdaniach dla Komisji Europejskiej w ramach realizacji tego obowiązku, jest przeznaczana na finansowanie działań, które nie wpisują się w cele dyrektywy ETS.