Amy specjalizuje się w strategicznej litygacji i nadzoruje oraz zrządza globalną strategią ClientEarth w tym zakresie. W swojej codziennej pracy Amy skupia się na wspieraniu naszych zespołów prawnych w prowadzeniu spraw klimatycznych i środowiskowych w Europie i na całym świecie.

Amy jest też odpowiedzialna za procesy dot. monitorowania i ewaluacji globalnych działań ClientEarth oraz zasiada w Komitecie ds. Ryzyka i Zgodności. Celem tego Komitetu jest zagwarantowanie zgodności działań prawników i prawniczek pracujących w ClientEarth ze standardami etycznymi i innymi obowiązkami prawnymi.

Amy ukończyła z wyróżnieniem Boston College na wydziale nauk politycznych i stosunków międzynarodowych oraz uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Hastings College of the Law.