Główny obszar działalności

Anna dołączyła do ClientEarth w listopadzie 2017 r. Jako prawniczka w programie Infrastruktura Paliw Kopalnych zajmuje się analizą prawną regulacji sektora energetycznego oraz unijnych polityk klimatyczno-energetycznych. Jest autorką i współautorką publikacji dotyczących regulacji sektora OZE oraz wdrażania unijnych polityk klimatyczno-energetycznych.

Doświadczenie

Przed dołączeniem do zespołu ClientEarth, Anna była zdobywała doświadczenie prowadząc międzynarodowe projekty z zakresu pomocy humanitarnej i rozwojowej w Syrii i Jordanii.

Wykształcenie

Anna jest absolwentką prawa oraz międzynarodowych studiów z zakresu sustainable development na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych z zarządzania projektami na Uniwersytecie Warszawskim.

Chcąc zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5°C musimy działać właśnie teraz. Dzięki pracy w ClientEarth mogę wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, aby przyspieszyć odejście od spalania paliw kopalnych i przejście na odnawialne źródła energii. Moja codzienna praca pomaga chronić klimat oraz środowisko naturalne.

Anna pracuje nad