Anna Frączyk jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji projektów międzynarodowych zdobywała w polskich organizacjach pozarządowych zajmujących się prawami człowieka, projektami humanitarnymi oraz projektami pomocy rozwojowej.

W 2017 roku Anna brała udział w programie Pioneers Into Practice Climate-KIC, w ramach któego zajmowała się innowacjami systemowymi przyczyniającymi się do niskoemisyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Bycie częścią zespołu ClientEarth to dla mnie nie tylko niesamowite doświadczenie, lecz także szansa na dokonanie pozytywnej zmiany w otaczającej mnie rzeczywistości.

Anna pracuje nad