Joanna dołączyła do warszawskiego biura we wrześniu 2020 roku.

Sudiowała Gospodarkę przestrzenną na Uniwesrsytecie Warszawskim.

Przed przyjściem do pracy w ClientEarth, Joanna zajmowała się projektami pomocy rozwojowej w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz brała udział badaniach ewaluacyjnych dla instytucji publicznych.

Praca w ClientEarth daje mi możliwość realnego wpływania na otaczającą mnie rzeczywistość.

Joanna pracuje nad