Główny obszar zainteresowania

Kamila dołączyła do warszawskiego biura ClientEarth w lutym 2018 roku. Jej praca koncentruje się na egzekwowaniu prawa dostępu do informacji i wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Doświadczenie

Wcześniej zajmowała się międzynarodowym i unijnym prawem cywilnym oraz prawem konkurencji i konsumenckim w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wykształcenie

Kamila ma dyplom magistra Europejskich Studiów Interdyscyplinarnych w Kolegium Europejskim w Warszawie i posiada uprawnienia radcy prawnego w Polsce.

Cieszę się, że mogę aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska oraz wykorzystywać swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe. Jestem przekonana, że moja praca ma głęboki sens.