Główny obszar zainteresowania

Kamila dołączyła do warszawskiego biura ClientEarth w lutym 2018 roku, aby rozwijać działalność Fundacji w obszarze egzekwowania prawa dostępu do informacji i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W kolejnych latach dołączyła do zespołu zajmującego się jakością powietrza w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w którym skupia się na działaniach litygacyjnych i rzeczniczych. Kamila jest również odpowiedzialna za rozwijanie działalności ClientEarth w obszarze greenwashingu i prawa konsumenckiego.

Doświadczenie

Kamila zdobywała doświadczenie działając m.in. w obszarze prawa międzynarodowego i unijnego, jak również prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. Jako ekspertka Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczyła m.in. w negocjacjach w Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Europejskiej Sieci Sądowej, Komisji Europejskiej.

Wykształcenie

Kamila jest absolwentką wyższej uczelni im. Leona Koźmińskiego oraz Europejskich Studiów Interdyscyplinarnych w Kolegium Europejskim w Warszawie. Posiada uprawnienia radcy prawnego w Polsce.

Cieszę się, że mogę wykorzystywać swoje predyspozycje i doświadczenie zawodowe na rzecz ochrony środowiska. Bycie prawniczką i jednocześnie aktywistką daje mi ogromną satysfakcję. Jestem przekonana, że moja praca ma głęboki sens.