Wojciech pracuje w warszawskim biurze ClientEarth od 2014 r. Specjalizuje się w regulacjach dotyczących sektora energetycznego, w szczególności w zakresie pomocy publicznej i odnawialnych źródeł energii. Jest autorem lub współautorem licznych analiz i raportów w obszarze transformacji energetycznej, rynków mocy, energetyki wiatrowej i prosumenckiej oraz pozycji konsumenta na rynku energii, a także implementacji przepisów dotyczących EU ETS.

Wojciech ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie inwestycji w OZE na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Dzięki pracy w ClientEarth mam na co dzień możliwość jednoczesnego zgłębiania skomplikowanej materii prawa klimatyczno-energetycznego oraz promowania ochrony środowiska naturalnego.

Wojciech pracuje nad