Skip to content

Wybierz swoją lokalizację

Wygląda na to, że Twoja lokalizacja nie jest powiązana z witryną. Przypuszczamy, że możesz woleć odwiedzić stronę, która zawiera treści dostosowane do Twojej lokalizacji. Poniżej wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

1 maja 2019

Demokracja
EUTR
Prawo Na Rzecz Bardziej Zielonej Europy
Poland

15 lat w Unii, 15 lat lepszej ochrony środowiska

1 maja mija 15 lat odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dla naszego kraju to zarówno ogromna możliwość rozwoju, jak i powrót na miejsce, które cywilizacyjnie zajęliśmy ponad tysiąc lat temu.

Z punktu widzenia ochrony środowiska UE daje Polsce doskonałe narzędzia prawne i rozwojowe. Unijne prawo, transponowane później do systemu krajowego, określa m.in. limity szkodliwych substancji w powietrzu, wyznacza standardy dla instalacji przemysłowych, zabezpiecza środowiskowe interesy społeczności lokalnych i nie pozwala na niszczenie zagrożonych gatunków oraz ekosystemów. Natomiast polityka klimatyczna wspólnoty określa strategiczne cele transformacji energetycznej, korzystnej zarówno z punktu widzenia niezależności UE, jak i globalnego bezpieczeństwa.

Na naszym małym podwórku dzięki normom Unii Europejskiej możemy więc aktywnie walczyć ze smogiem w polskich miastach i wsiach, domagać się czystego powietrza dla nas i naszych dzieci, pilnować fabryk i elektrowni, aby nie dokładały do atmosfery więcej zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, wreszcie dbać, by nie były wycinane cenne polskie lasy.

Właśnie unijne prawo i określone w nim normy pozwoliły nam wygrać z władzami Zakopanego w sprawie nielegalnego poboru opłaty miejscowej od turystów, którzy w mieście skazani byli na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Wysokie standardy dotyczące emisji zanieczyszczeń, zawarte w tzw. konkluzjach BAT (o stosowaniu najlepszych dostępnych technologii) dzięki aktywności mieszkańców Czerwionki-Leszczyn na Śląsku i naszej interwencji zmusiły właścicieli przestarzałej koksowni Dębieńsko do wycofania wniosku o przedłużenie działalności, złożonego pomimo niespełniania przez instalację wymogów środowiskowych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na mocy prawa UE nakazał wstrzymanie rozpoczętej przez byłego już ministra środowiska Jana Szyszkę i podległe mu Lasy Państwowe nielegalnej wycinki narodowego skarbu przyrodniczego, jakim jest Puszcza Białowieska. Określone w polityce klimatyczno-energetycznej cele dotyczące udziału w miksie energetycznym odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji CO2 pozytywnie przyczyniają się do uniezależnienia Polski od surowców kopalnych, zwłaszcza importowanych, a także wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa i ograniczenia dewastacji obszarów rolnych i mieszkalnych przez rabunkową gospodarkę surowcową.

15 lat to bardzo krótki okres z punktu widzenia historii kraju, jeszcze krótszy w historii Europy. Wierzymy, że to dopiero początek wspólnej przygody, która już dziś wyjątkowo dobrze przekłada się na środowisko i dobrobyt obywateli.