Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu
ClientEarth

1 maja 2019

Demokracja
EUTR
Prawo Na Rzecz Bardziej Zielonej Europy
Poland

15 lat w Unii, 15 lat lepszej ochrony środowiska

1 maja mija 15 lat odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dla naszego kraju to zarówno ogromna możliwość rozwoju, jak i powrót na miejsce, które cywilizacyjnie zajęliśmy ponad tysiąc lat temu.

Z punktu widzenia ochrony środowiska UE daje Polsce doskonałe narzędzia prawne i rozwojowe. Unijne prawo, transponowane później do systemu krajowego, określa m.in. limity szkodliwych substancji w powietrzu, wyznacza standardy dla instalacji przemysłowych, zabezpiecza środowiskowe interesy społeczności lokalnych i nie pozwala na niszczenie zagrożonych gatunków oraz ekosystemów. Natomiast polityka klimatyczna wspólnoty określa strategiczne cele transformacji energetycznej, korzystnej zarówno z punktu widzenia niezależności UE, jak i globalnego bezpieczeństwa.

Na naszym małym podwórku dzięki normom Unii Europejskiej możemy więc aktywnie walczyć ze smogiem w polskich miastach i wsiach, domagać się czystego powietrza dla nas i naszych dzieci, pilnować fabryk i elektrowni, aby nie dokładały do atmosfery więcej zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, wreszcie dbać, by nie były wycinane cenne polskie lasy.

Właśnie unijne prawo i określone w nim normy pozwoliły nam wygrać z władzami Zakopanego w sprawie nielegalnego poboru opłaty miejscowej od turystów, którzy w mieście skazani byli na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Wysokie standardy dotyczące emisji zanieczyszczeń, zawarte w tzw. konkluzjach BAT (o stosowaniu najlepszych dostępnych technologii) dzięki aktywności mieszkańców Czerwionki-Leszczyn na Śląsku i naszej interwencji zmusiły właścicieli przestarzałej koksowni Dębieńsko do wycofania wniosku o przedłużenie działalności, złożonego pomimo niespełniania przez instalację wymogów środowiskowych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na mocy prawa UE nakazał wstrzymanie rozpoczętej przez byłego już ministra środowiska Jana Szyszkę i podległe mu Lasy Państwowe nielegalnej wycinki narodowego skarbu przyrodniczego, jakim jest Puszcza Białowieska. Określone w polityce klimatyczno-energetycznej cele dotyczące udziału w miksie energetycznym odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji CO2 pozytywnie przyczyniają się do uniezależnienia Polski od surowców kopalnych, zwłaszcza importowanych, a także wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa i ograniczenia dewastacji obszarów rolnych i mieszkalnych przez rabunkową gospodarkę surowcową.

15 lat to bardzo krótki okres z punktu widzenia historii kraju, jeszcze krótszy w historii Europy. Wierzymy, że to dopiero początek wspólnej przygody, która już dziś wyjątkowo dobrze przekłada się na środowisko i dobrobyt obywateli.

ClientEarth używa plików cookie by poprawić funkcjonalność strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Aby wyrazić zgodę na użycie nieobowiązkowych plików cookie, kliknij przycisk Kontynuuj.