Skip to content

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

19 kwietnia 2019

Demokracja
Prawo Na Rzecz Bardziej Zielonej Europy
Poland

ClientEarth publikuje przewodnik po przepisach UE dotyczących ochrony środowiska

Prawnicy ClientEarth opracowali przewodnik po prawodawstwie Unii Europejskiej, który ma pomóc prawnikom i organizacjom w Europie w podejmowaniu działań prawnych na rzecz ochrony środowiska.

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych gwarantuje Konwencja z Aarhus. Inne unijne akty prawne i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej również do pewnego stopnia zapewniają obywatelom dostęp do wymiaru sprawiedliwości, ale są one nierównomiernie stosowane i respektowane w całej Unii.

Małgorzata Kwiędacz-Palosz, prawniczka ClientEarth, stwierdza: “Stan środowiska w Europie gwałtownie się pogarsza, a przepisy, które mają temu zapobiegać, nie są odpowiednio wdrażane. Władze poszczególnych państw nie robią wystarczająco dużo, żeby uporać się z tym problemem. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy społecznego zaangażowania, by zapewnić przestrzeganie prawa ochrony środowiska w Europie.”

“Opracowany przez nas przewodnik przybliża orzecznictwo sądów UE potwierdzające prawo obywateli do dostępu do sądów. Prezentuje także stosowne zalecenia Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus. Jest to jedyna publikacja, która przedstawia oba wspomniane źródła interpretacji przepisów” – dodaje prawniczka.

“Celem przewodnika jest uświadomienie wszystkim zainteresowanym – sędziom, władzom publicznym, prawnikom – przepisów i orzeczeń z poziomu międzynarodowego i europejskiego, których celem jest zapewnienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych.”

Przewodnik ClientEarth jest częścią projektu ATOJ-EARL (Access to Justice – Education and Awareness raising of Legal professionals) dotyczącego poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla bardziej zielonej Europy, który jest prowadzony przez ClientEarth oraz Justice and Environment przy wsparciu programu LIFE Komisji Europejskiej. Celem tego projektu jest podniesienie świadomości i przeszkolenie prawników w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w ośmiu europejskich państwach członkowskich.