Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu
ClientEarth

27 czerwca 2019

Demokracja
Prawo Na Rzecz Bardziej Zielonej Europy
Poland

Interaktywna platforma o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych

W ramach naszego projektu LIFE stworzyliśmy interaktywną platformę dotyczącą dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla organizacji pozarządowych, prawników działających w interesie publicznym oraz pracowników administracji publicznej w Estonii, na Węgrzech i w Polsce.

Narzędzie przeznaczone jest głównie dla prawników działających w interesie publicznym oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.

Zawiera wskazówki, informacje i rekomendacje dotyczące określonych kroków, jakie należy podjąć w celu uzyskania dostępu do informacji o środowisku oraz w postępowaniach związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących środowiska.

Narzędzie to ma pomóc przedstawicielom zawodów prawniczych w szybkim dostępie do istotnych informacji i zapewnić podejmowanie decyzji mających wpływ na środowisko przy jak najpełniejszym zrozumieniu kontekstu prawnego i dostępnej wiedzy.

Mamy nadzieję, że zwiększy to skuteczność kontroli i poprawi udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach środowiskowych.

Nasza interaktywna platforma zawiera również funkcję “zapytaj prawnika”, aby odpowiedzieć na ewentualne dalsze pytania.

Interaktywna platforma w języku polskim jest dostępna tutaj.

Udostępnij...