Skip to content

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

6 lutego 2019

Demokracja
Prawo Na Rzecz Bardziej Zielonej Europy
Poland

Jesteś prawnikiem i działasz na rzecz ochrony środowiska? Dołącz do naszej bazy ekspertów

Organizacje pozarządowe i obywatele działający na rzecz ochrony środowiska często potrzebują wsparcia prawnego. Aby mogli łatwiej je znaleźć, tworzymy ogólnodostępną bazę prawników gotowych do działania w interesie publicznym w sprawach środowiskowych.

Baza zawiera dane kontaktowe specjalistów z dziedziny prawa z ośmiu krajów europejskich (Francji, Polski, Niemiec, Węgier, Austrii, Estonii, Hiszpanii i Słowacji). Każde kolejne nazwisko na liście zwiększa szansę, że zwykli ludzie otrzymają pomoc, bez której często nie mogą bronić swojego prawa do życia w zdrowym środowisku.

Czy jesteś prawnikiem walczącym o czyste środowisko? Chcesz, aby potencjalni klienci i inni prawnicy mogli się z Tobą łatwiej skontaktować? Skontaktuj się z Nami, aby dołączyć do Naszej internetowej bazy ekspertów prawnych w całej Europie.

Jeżeli dołączysz do bazy, Twoje nazwisko będzie widoczne, ale inne wrażliwe dane (numer telefonu oraz adres e-mail) będą ukryte, by uniknąć spamowania.

Baza danych stanowi część projektu A2J-EARL, finansowanego z programu LIFE Komisji Europejskiej. Jego celem jest rozpowszechnianie informacji, wiedzy i dzielenie się najlepszymi praktykami dotyczącymi dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych z przedstawicielami zawodów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości, organizacjami pozarządowymi, prawnikami działającymi w interesie publicznym, jak również administracją publiczną.