Skip to content

Wybierz swoją lokalizację

Wygląda na to, że Twoja lokalizacja nie jest powiązana z witryną. Przypuszczamy, że możesz woleć odwiedzić stronę, która zawiera treści dostosowane do Twojej lokalizacji. Poniżej wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

19 kwietnia 2019

Demokracja
Prawo Na Rzecz Bardziej Zielonej Europy
Poland

Kolejne szkolenie na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych za nami

Rola organizacji pozarządowych oraz procedura pytań prejudycjalnych w obszarze ochrony środowiska były głównymi tematami drugiego spotkania w ramach projektu „Prawo na rzecz zielonej Europy”.

Spotkanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otworzył Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz przyznając, iż pojawiające się przed sądami powszechnymi roszczenia związane z ochroną środowiska stanowią nowe wyzwania dla sędziów.

O tym, jaką w postępowaniach sądowych rolę mogą pełnić organizacje pozarządowe mówiła r.pr. Agnieszka Warso-Buchanan z ClientEarth. Powołując się na sprawę, z którą ClientEarth wystąpiło przed sądami w Wielkiej Brytanii, wskazała, iż w tej sprawie, Sąd Najwyższy zadał pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który potwierdził uprawnienia dla jednostki i organizacji pozarządowej domagania się od władz przygotowania planu ochrony powietrza spełniającego określone, zgodne z prawem kryteria oraz osiągnięcie celu poprawy jakości powietrza w możliwie najkrótszym terminie.

Z kolei do Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus organizacje pozarządowe mogą bezpośrednio składać powiadomienia, a „Komitet jest pomostem między Stronami Konwencji z Aarhus a społeczeństwem” oceniła dr Ilona Przybojewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowo, przedstawiła statystyki wskazujące, iż najistotniejszym zadaniem Komitetu jest rozpatrywanie powiadomień ze społeczeństwa, a większość (59%) powiadomień składanych jest przez organizacje pozarządowe.

„W procesie rozwoju prawa unijnego kluczowa jest rola orzecznictwa Trybunału, a w szczególności pytań prejudycjalnych, gdyż sąd unijny nie działa z urzędu” podkreślił dr Mariusz Baran z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaczynając od roli pytań prejudycjalnych, omówił wyroki Trybunału, które pojawiły się dzięki tej procedurze, a które przyczyniły się do rozwoju dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Dodatkowo, wskazał, iż poprzez interpretację przepisów praw unijnego, Trybunał dokonuje również interpretacji Konwencji z Aarhus.

Na zakończenie dr Piotr Bogdanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego zarysował najważniejsze kwestie dotyczące procedury pytań prejudycjalnych, w tym omówił wyrok Trybunału wskazujący, iż państwo ponosi odpowiedzialność, jeżeli jej sąd ostatniej instancji nie wystąpił z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Podzielił się on również z uczestnikami swoimi doświadczeniami dotyczącymi wniosków o pytania prejudycjalne w sprawach związanych z praworządnością.

Wszystkich zainteresowanych informacjami przyszłych edycjach szkoleń i o projekcie „Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy” zapraszamy do kontaktu z Małgorzatą Kwiędacz-Palosz z Fundacji ClientEarth. Adres: mkwiedacz@clientearth.org.

Prezentacje ze spotkania w dniu 18.04.2019 r. dostępne są tutaj.