Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu
ClientEarth

17 kwietnia 2018

Demokracja
Prawo Na Rzecz Bardziej Zielonej Europy
Poland

Ograniczenia w dostępie do sądu tematem warsztatów ClientEarth i RPO

Ograniczenia w dostępie obywateli oraz organizacji społecznych do sądu w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz nieprawidłowości w zakresie obowiązków informacyjnych organów były tematem warsztatów, zorganizowanych przez ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich..

Eksperci wskazywali m.in. na deficyty w stosowaniu przez polskie sądy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz instytucji pytań prejudycjalnych do Trybunału.

Warsztat to I etap projektu „Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy”. Jego celem jest budowanie świadomości prawnej wśród sędziów, urzędników, pełnomocników oraz organizacji społecznych w obszarze tematyki związanej z dostępem do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska.

Warsztaty są standardowym elementem projektu ATOJ EARL w każdym z uczestniczących krajów. Są okazją do zaprezentowania podstawowych cech projektu osobom zainteresowanym (sędziom, władzom publicznym, prawnikom i organizacjom pozarządowym), które posiadają informacje na temat potrzeb i oczekiwań związanych z realizacją dostępu do sądu oraz tworzą forum do dyskusji i współpracy.

W Polsce odbędzie się osiem sesji szkoleniowych, dla administracji publicznej, sędziów, prawników i organizacji pozarządowych, od końca 2018 r. do połowy 2020 r.
Spotkanie zostało sfinansowane z programu LIFE Komisji Europejskiej w ramach projektu ATOJ EARL.

Dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, zwróciła uwagę na cel Konwencji z Aarhus, jakim jest ochrona prawa jednostki do życia w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia i pomyślności. Konwencja ta – podkreśliła – jest niezwykle ważnym traktatem międzynarodowym, wypełniającym system międzynarodowych porozumień dotyczących praw człowieka.

Radca prawny Magdalena Bar przedstawiła, główne praktyczne problemy i przeszkody w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach ochrony środowiska.

Adwokat Artur Zalewski wspomniał natomiast o interesie prawnym, jako źródle legitymacji procesowej w postępowaniach administracyjnych.

Adwokat Bolesław Matuszewski, pełnomocnik Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, odniósł się do najważniejszych problemów, z jakimi mierzą się organizacje społeczne w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

ClientEarth używa plików cookie by poprawić funkcjonalność strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Aby wyrazić zgodę na użycie nieobowiązkowych plików cookie, kliknij przycisk Kontynuuj.