Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Pierwsze warsztaty na temat dostępu do sądów za nami

Bariery i wyzwania związane z dostępem do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych były tematem warsztatów, zorganizowanych przez ClientEarth w ostatnim tygodniu stycznia w Biurze RPO. Było to pierwsze szkolenie w ramach projektu „Prawo na rzecz zielonej Europy”.

“Kwestia zapewnienia obywatelom dostępu do sądów była przez lata najbardziej niedocenianą częścią Konwencji z Aarhus”, ocenił dr Jerzy Jendrośka, członek Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus, podczas pierwszej cześci spotkania, poświęconej międzynarodowym standardom w obszarze dostępu do sądów w sprawach środowiskowych. Stwierdził, że aktualnie jest to jedno z głównych wyzwań stojących przed wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nieco bardziej optymistycznie wybrzmiał głos dr Hanny Machińskiej, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. W jej ocenie Konwencja z Aarhus stała się częścią prawa Unii Europejskiej dzięki orzeczeniom TSUE, dotyczącym stosowania przepisów Konwencji. Zastępczyni RPO podkreśliła, iż Konwencja z Aaarhus poprzez orzecznictwo TSUE ma wpływ na prawo krajowe.

Paneliści w drugiej części skupili się głównie na wskazaniu barier w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Radca prawny Agnieszka Warso-Buchanan przedstawiła bariery w dostępie do sądów na podstawie ograniczonej możliwości zaskarżania aktów prawnych regulujących kwestie jakości powietrza w państwach Grupy Wyszehradzkiej oraz w Bułgarii i Rumunii.

Adwokat Bolesław Matuszewski wskazał na cztery główne grupy barier w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych, z którymi spotykają się organizacje ekologiczne w Polsce. Podał przykłady sytuacji, w których polskie prawo w ogóle nie przewiduje postępowania administracyjnego, oraz zwrócił uwagę na postępowania administracyjne, które są prowadzone, ale według organów je prowadzących nie dotyczą sprawy środowiskowej. Wskazał również na trudności w spełnieniu przesłanek udziału w postępowaniu oraz przepisy szczególne wyłączające udział organizacji w postępowaniu.

Adwokat Artur Zalewski zamknął drugi panel omawiając zagadnienie interesu prawnego, który stanowi barierę w dostępie do wymiaru sprawiedliwość w sprawach środowiskowych w Polsce. Poruszył także kwestie interesu prawnego obywatela w kontekście działań dotyczących klimatu, odwołując się do holenderskiego przykładu pozwu wniesionego przez organizację pozarządową Urgenda oraz 886 indywidualnych obywateli w celu zobowiązania państwa do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Podsumował, iż poprzez dostęp do wymiaru sprawiedliwości kształtujemy prawo do czystego środowiska.

Spotkanie zapoczątkowało cykl ośmiu sesji szkoleniowych dotyczących dostępu do sądów w sprawach związanych z ochroną środowiska. Wszystkich zainteresowanych informacjami o projekcie lub przyszłych edycjach szkoleń zapraszamy do kontaktu z Małgorzatą Kwiędacz-Palosz z Fundacji ClientEarth. Adres: mkwiedacz@clientearth.org.

Prezentacje z warsztatów 29.01.2019 r. dostępne są tutaj.

ClientEarth używa plików cookie by poprawić funkcjonalność strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Aby wyrazić zgodę na użycie nieobowiązkowych plików cookie, kliknij przycisk Kontynuuj.