Skip to content

Wybierz swoją lokalizację

Wygląda na to, że Twoja lokalizacja nie jest powiązana z witryną. Przypuszczamy, że możesz woleć odwiedzić stronę, która zawiera treści dostosowane do Twojej lokalizacji. Poniżej wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

19 listopada 2019

Prawo Na Rzecz Bardziej Zielonej Europy

Szkolenie w ORA kończy cykl warsztatów „Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy”

Ostatnie z ośmiu szkoleń w ramach projektu „Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy” odbyło się w dniu 7 listopada 2019 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Warsztaty dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych otworzył dziekan ORA adw. Mikołaj Pietrzak. Omówił rolę, jaką w tym obszarze odgrywają adwokaci, zarówno na poziomie lokalnym, pomagając oddolnym inicjatywom społeczeństwa, jak i na poziomie europejskim i międzynarodowym, walcząc o przestrzeganie standardów dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Pierwsza część warsztatów koncentrowała się na roli zaleceń Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus, omówionej przez Małgorzatę Kwiędacz-Palosz, prawniczkę Fundacji ClientEarth. Następnie adw. Marcin Mrowicki z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawił rolę orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Zwrócono uwagę na niewiążący charakter rekomendacji Komitetu z Aarhus, który zniechęca do składania powiadomień do tego organu.

W drugiej części spotkania radca prawny dr Piotr Otawski omówił polskie przepisy, które regulują dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych, a adw. Bolesław Matuszewski wskazał główne bariery, utrudniające obywatelom walkę o środowisko w polskich sądach. W dyskusji poruszono temat charakteru prawnego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w szczególności możliwości wstrzymania wykonalności takiej decyzji. W tym kontekście przeanalizowano nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku z dnia 19 lipca br.

Warsztaty zakończył wykład dr Adama Ploszka na temat możliwości złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z naruszeniem dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Przedstawione zostało orzecznictwo Trybunału dotyczące tego zagadnienia. Podkreślano konieczność wskazywania na potencjalne naruszenia artykułów Europejskiej konwencji praw człowieka już na poziomie krajowych środków odwoławczych.