Dlaczego lasy są tak ważne?

Lasy są dla nas kluczowe. Pomagają stabilizować klimat. Stanowią dom dla 80% zwierząt i roślin lądowych na Ziemi oraz zaspokajają podstawowe potrzeby 2,4 mld ludzi. Pomimo ich ważnej roli w naszym życiu, co sekundę las o powierzchni boiska do piłki nożnej znika bezpowrotnie.

2,6

mld ton dwutlenku węgla pochłaniają światowe lasy każdego roku

90%

światowych lasów zniknęło jak dotąd z powierzchni Ziemi

Co robimy

Dążymy do tego, aby lasy były chronione i wykorzystywane w sposób zrównoważony. Podejmujemy w tym celu trzy rodzaje działań: zmieniamy prawo na lepsze, pracujemy na rzecz praw społeczności zamieszkujących lasy i walczymy z nielegalną wycinką oraz handlem drewnem, które z niej pochodzi. Staramy się zmusić branżę drzewną do większej odpowiedzialności.

Nasze sukcesy

Odegraliśmy kluczową rolę w pracach nad pierwszym prawem zakazującym nielegalnej wycinki drzew – unijnym rozporządzeniem EUTR – które zabrania sprzedaży nielegalnego drewna w UE. Przez osiem lat z pomocą lokalnych aktywistów i ekspertów oraz społeczności leśnych pracowaliśmy nad reformą prawa leśnego Republiki Konga. Udało nam się po raz pierwszy w historii tego kraju ustawowo zagwarantować prawa społecznościom zamieszkującym lasy. Przeszkoliliśmy tysiące ludzi – od mieszkańców lasów po pracowników organizacji społecznych i instytucji rządowych – tak, aby przepisy chroniące nasze lasy rzeczywiście działały.