Przyszłość, w której ludzie i planeta współistnieją w harmonii, to nie możliwość, ale konieczność.

80%

zwierząt i roślin lądowych jest uzależnionych od lasów

10%

ludzi na świecie mieszka na obszarach przybrzeżnych, na wysokości poniżej 10 m n.p.m.

50%

światowych zasobów tlenu powstaje w oceanach

75%

żywności na świecie wymaga zapylenia przez zwierzęta i owady

Globalne wyzwanie

Nasza planeta się zmienia. Rosnące emisje dwutlenku węgla przyspieszają kryzys klimatyczny. Znikają lasy. Powietrze, którym oddychamy, i oceany, od których zależy nasze życie, są zanieczyszczone. Wiele gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem.

Aby sprostać tym globalnym wyzwaniom, wykorzystujemy naszą niepowtarzalną wiedzę oraz siłę prawa do tworzenia rozwiązań tych problemów. Dzięki Twojemu wsparciu możemy zmieniać świat i chronić życie na Ziemi.

Na naszych oczach świat zmienia się w zastraszającym tempie. A nadchodzące lata zadecydują o tym, jaką planetę odziedziczą po nas nasze dzieci.
James Thornton, Dyrektor generalny i założyciel
James Thornton, ClientEarth founder