Skip to content

Wybierz swoją lokalizację

Wygląda na to, że Twoja lokalizacja nie jest powiązana z witryną. Przypuszczamy, że możesz woleć odwiedzić stronę, która zawiera treści dostosowane do Twojej lokalizacji. Poniżej wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

Ochrona przyrody | 23 maja 2023

Rozporządzenie UE w sprawie produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów - Kluczowe obowiązki państw członkowskich UE
Ochrona przyrody

PDF | 405 kb

Pobierz element

Rozporządzenie UE w sprawie produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów - Kluczowe obowiązki państw członkowskich UE

W dniu 19 kwietnia i 16 maja 2023 r. odpowiednio Parlament Europejski i Rada Europejska przyjęły ostateczny tekst nowego Rozporządzenia w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów.

Nowe Rozporządzenie stanowi skok naprzód w pracach UE mających na celu zapewnienie, że produkty konsumowane w UE, niezależnie od miejsca ich produkcji, nie przyczyniają się do globalnego wylesiana lub degradacji lasów. Nowe przepisy stanowią poważną ewolucję istniejących zasad UE w zakresie handlu nielegalnym drewnem – Rozporządzenia UE ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna („EUTR”), i będą wymagały równie poważnej ewolucji właściwych organów państw członkowskich, aby zapewnić ich przestrzeganie i wykonywanie.

Obowiązki państw członkowskich w powyższym zakresie staną się wiążące od dnia wejścia Rozporządzenia w życie i mogą wymagać od niektórych państw członkowskich niezwłocznych działań w celu wdrożenia odpowiednich ram wykonawczych. Najważniejszym obowiązkiem jest wyznaczenie jednego lub więcej organów publicznych, zwanych „właściwymi organami”, dedykowanych stosowaniu Rozporządzenia. Państwa członkowskie muszą też ustanowić krajowe zasady w sprawie kar za nieprzestrzeganie przepisów i zapewnić, że system ich stosowania sprzyja współpracy międzyinstytucjonalnej. Rozporządzenie obejmuje również szereg krytycznych usprawnień strukturalnych mających na celu ułatwienie jednolitego wdrażania i stosowania Rozporządzenia w całej UE, co będzie wymagało od państw członkowskich koordynacji działań nie tylko na ich terytorium, ale i w całej UE.

Niniejsze opracowanie stanowi omówienie nowych zasad i próbę wyjaśnienia obowiązków państw członkowskich w pierwszych 18 miesiącach od rozpoczęcia obowiązywania Rozporządzenia oraz wsparcia organów krajowych w procesie odpowiedniego przygotowania ich na jego wdrożenie i stosowanie.