Potrzebujemy pilnych działań, aby stawić czoła kryzysowi klimatycznemu.

Porozumienie paryskie z 2015 roku było przełomową, globalną inicjatywą na rzecz walki ze zmianą klimatu. Zobowiązało państwa do kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5°C w porównaniu do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej i utrzymania takiego wzrostu znacznie poniżej 2°C.

Aby osiągnąć te cele, musimy pilnie zmniejszyć naszą zależność od paliw kopalnych – głównego źródła emisji gazów cieplarnianych. Pracujemy nad tym, aby Polska odeszła od niszczącego klimat węgla na rzecz czystszych źródeł energii.

89%

globalnych emisji CO2 pochodziło w 2018 roku z paliw kopalnych i przemysłu paliw kopalnych

1

tona – tyle węgla spala co sekundę elektrownia w Bełchatowie, największy emitent dwutlenku węgla w Europie

Co robimy

Wierzymy, że prawo jest najpotężniejszym narzędziem, jakie mamy do dyspozycji, aby zmieniać system i pociągać rządy i firmy do odpowiedzialności.

Używamy prawa na trzy sposoby:

  1. Wzywamy do brania odpowiedzialności za klimat

    Pracujemy nad tym, aby rządy i firmy wdrażały ambitne prawa, plany i polityki w zakresie ochrony klimatu, które są zgodne z porozumieniem paryskim. Monitorujemy istniejące przepisy, plany i polityki, aby zadbać o ich egzekwowanie i wdrażanie na wszystkich szczeblach decyzyjnych. A gdy rządy i firmy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, podejmujemy wobec nich kroki prawne.

  2. Wzywamy do odejścia od paliw kopalnych

    Znajdujemy nowe sposoby wykorzystania prawa do zaskarżania zakładów zanieczyszczających środowisko. Użyliśmy dotąd niewykorzystywanych zapisów polskiego kodeksu cywilnego, aby zaskarżyć największą w Europie elektrownię węglową znajdującą się w Bełchatowie. Podejmujemy działania prawne, aby zablokować powstanie planowanej kopalni Złoczew, która zasilałaby Bełchatów. Zaskarżyliśmy budowę gazociągu Nord Stream 2.

  3. Promujemy czystszy system energetyczny

    Musimy być w stanie produkować wystarczającą ilość energii w sposób, który nie przyczynia się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Naciskamy na sprawiedliwą transformację i wzywamy do inwestowania w zielony przemysł i zielone miejsca pracy.

Nasze sukcesy

W Polsce nasze sprawy sądowe powstrzymały budowę planowanych elektrowni węglowych Północ i Ostrołęka C. W przełomowej decyzji w sprawie przeciwko największej elektrowni węglowej w Europie – działającej w Bełchatowie – sędzia zażądała od spółki energetycznej negocjacji z naszymi prawnikami w celu przyspieszenia zamknięcia elektrowni.