Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Ochrona przyrody | 19 stycznia 2017

Kontrola i egzekwowanie rybołówstwa w Polsce
Ochrona przyrody

PDF | 884 kb

Pobierz element

Kontrola i egzekwowanie rybołówstwa w Polsce

Niniejszy raport analizuje zgodność polskich regulacji z prawem unijnym dotyczącym wykrywania, ścigania i nakładania kar za nielegalne praktyki rybackie. Bazuje on na analizie danych zastanych, wywiadów z kluczowymi interesariuszami oraz informacji pozyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej. Główne wnioski i rekomendacje:

• wykrywanie naruszeń musi być skuteczniejsze; obecnie są one stwierdzane zaledwie w przypadku 2% wszystkich inspekcji przeprowadzanych na lądzie i morzu;
• potrzeba stworzenia wytycznych oraz przeprowadzenia szkoleń dla organów odpowiedzialnych za nakładanie sankcji administracyjnych, by sankcje były odpowiednio odstraszające; dane z jednego z regionów pokazują, że przecięta kara wynosi zaledwie €288 (£258) za poważne naruszenia;
• ramy prawne powinny zostac uproszczone, gdyż obecnie są zbyt skomplikowane oraz wprowadzające w błąd ze względu na zbyt dużą liczbę odnośników (lub ich zupełny brak). To sprawia, że polskie prawo jest w tym zakresie niespójne.

Niniejszy raport jest częścią serii publikacji na temat kontroli i wdrażania unijnych przepisów dotyczących rybołówstwa w Europie. Inne raporty dotyczą Anglii, Francji i Irlandii. Raport podsumowujacy zestawia wnioski ze wszystkich czterech krajów, by przedstawić szersze rekomendacje.

ClientEarth używa plików cookie by poprawić funkcjonalność strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Aby wyrazić zgodę na użycie nieobowiązkowych plików cookie, kliknij przycisk Kontynuuj.