Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Zanieczyszczenie powietrza | 20 lutego 2018

Polskie kłopoty z prawem UE z powodu przekroczeń PM10
Zanieczyszczenie powietrza

PDF | 388 kb

Pobierz element

Polskie kłopoty z prawem UE z powodu przekroczeń PM10

Analiza ma na celu wskazanie przyczyn niewdrożenia od 2005 r. unijnych przepisów dotyczących zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 oraz możliwych konsekwencji wyroku TSUE dotyczącego niewdrożenia i błędnej transpozycji Dyrektywy. Analiza zawiera główne wnioski, omówienie regulacji dotyczących pyłu PM10 oraz procedury w sprawie niewdrożenia dyrektyw, ocenę skuteczności podejmowanych dotychczas środków w zakresie jakości powietrza, a także krótki opis pozostałych spraw toczących się przeciwko Polsce w obszarze jakości powietrza.