Skip to content

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Search the site

Demokracja | 24 lipca 2019

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych - przewodnik prawny
Demokracja

PDF | 4670 kb

Pobierz element

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych - przewodnik prawny

W niniejszym przewodniku zawarto przegląd ram prawnych Unii zapewniających dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Przewodnik omawia w szczególności interpretację konwencji z Aarhus oraz stosownego prawa wtórnego Unii i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odwołując się przy tym do właściwych ustaleń komitetu ds. przestrzegania konwencji z Aarhus.