Skip to content

Wybierz swoją lokalizację

Wygląda na to, że Twoja lokalizacja nie jest powiązana z witryną. Przypuszczamy, że możesz woleć odwiedzić stronę, która zawiera treści dostosowane do Twojej lokalizacji. Poniżej wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

Ochrona przyrody | 19 stycznia 2017

Kontrola i egzekwowanie rybołówstwa w Polsce
Ochrona przyrody

PDF | 884 kb

Pobierz element

Kontrola i egzekwowanie rybołówstwa w Polsce

Niniejszy raport analizuje zgodność polskich regulacji z prawem unijnym dotyczącym wykrywania, ścigania i nakładania kar za nielegalne praktyki rybackie. Bazuje on na analizie danych zastanych, wywiadów z kluczowymi interesariuszami oraz informacji pozyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej. Główne wnioski i rekomendacje:

• wykrywanie naruszeń musi być skuteczniejsze; obecnie są one stwierdzane zaledwie w przypadku 2% wszystkich inspekcji przeprowadzanych na lądzie i morzu;
• potrzeba stworzenia wytycznych oraz przeprowadzenia szkoleń dla organów odpowiedzialnych za nakładanie sankcji administracyjnych, by sankcje były odpowiednio odstraszające; dane z jednego z regionów pokazują, że przecięta kara wynosi zaledwie €288 (£258) za poważne naruszenia;
• ramy prawne powinny zostac uproszczone, gdyż obecnie są zbyt skomplikowane oraz wprowadzające w błąd ze względu na zbyt dużą liczbę odnośników (lub ich zupełny brak). To sprawia, że polskie prawo jest w tym zakresie niespójne.

Niniejszy raport jest częścią serii publikacji na temat kontroli i wdrażania unijnych przepisów dotyczących rybołówstwa w Europie. Inne raporty dotyczą Anglii, Francji i Irlandii. Raport podsumowujacy zestawia wnioski ze wszystkich czterech krajów, by przedstawić szersze rekomendacje.